18 april 2024

Onderwijsprijzen in Brabant voor integratie en innovatie

Leerlingen van school De Sprong in Deurne met de publieksprijs.

DEN BOSCH | Bij de toekenning van Onderwijsprijs van de Provincie Noord-Brabant hebben vooral innovatie en integratie een rol gespeeld. Dat zei juryvoorzitter Robert Hommen tijdens de feestelijke uitreiking van de prijzen in het Provinciehuis op donderdag 28 november.

De eerste prijs in de categorie basisonderwijs ging Kindcentrum Meerlaer in Maliskamp en de eerste prijs naar het Fioretti College in Veghel in de categorie voortgezet onderwijs. De beide winnende scholen mogen nu meedoen aan de strijd om de Nationale Onderwijsprijs.

Presentator Hans Derks (collegevoorzitter onderwijsstichting Kempenkind) maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de grote werkdruk in het onderwijs. Dat gaat ten koste van het plezier dat leerkrachten in hun werk hebben. Ook pleitte hij voor vernieuwing van het onderwijs. Het is gebaseerd op wat anderhalve eeuw geleden is ontstaan. Maar dat voldoet niet meer aan de behoeften van de kinderen van nu. “Stel dat morgen de leerplicht wordt afgeschaft, hoeveel kinderen zullen dan nog naar school gaan?”, vroeg hij retorisch.

Henri Swinkels (gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur) reikte de prijzen uit. Hoewel de provincie nauwelijks nog een taak heeft op onderwijsgebied, onderstreepte hij dat men een groot belang hecht aan goed onderwijs in Brabant. Hij wees in dit verband op het belang van het stimuleren van creativiteit bij kinderen; onderwijs gaat over meer dan taal en rekenen.

Inclusief denken

Kindcentrum Meerlaer is een mooi voorbeeld van hoe scholen werk kunnen maken van het ‘inclusief denken’: alle kinderen doen mee. Onder de paraplu van Meerlaer komen kinderen met beperkingen in contact met leeftijdgenoten zonder beperkingen. En niet gedurende een bepaald project, maar het hele schooljaar. Kortom, het resultaat van integraal denken. Op die manier levert de school een bijdrage aan de integratie van gehandicapte mensen in de maatschappij.

De delegatie van kindcentrum Meerlaer met de eerste prijs categorie basisonderwijs. Links gedeputeerde Henri Swinkels.

Het Fioretti College behaalde de eerste prijs met een aanpak om leerlingen in het vmbo en het praktijkonderwijs te werken aan hun sociale vaardigheden en door zichzelf beter te leren kennen. Nu zijn er al verschillende programma’s in het onderwijs die daar ook in voorzien zoals Rots en Water en de Kanjertraining. Maar het Fioretti heeft een eigen concept ontwikkeld. Onder begeleiding van twee pedagogisch geschoolde kunstenaars maken leerlingen die niet goed in hun vel zitten in een atelier buiten de school een kunstwerk.Ze brengen daarin als duo’s tot uiting wat hen bezighoudt. Het resultaat wordt in de groep besproken. Deze al lang bestaande aanpak werpt volgens het Fioretti aantoonbaar vruchten af.

Digitaal onderwijs

In de categorie basisonderwijs behaalden de Samenwijs De Doelakkers uit Hilvarenbeek en Samenwijs Sint Jozef in Haghorst de tweede plaats. Hun inzending gaat over een integrale ontwikkeling van digitale vaardigheden in het onderwijs. Dat heeft zelfs geleid tot een breed aanbod van activiteiten waar ook andere scholen gebruik van kunnen maken. Er is zelfs een Stichting Digihelden opgericht om het aanbod te verspreiden.

SALTO Montessorieschool De Tempel in Eindhoven eindigde als derde met een zelf ontwikkeld digitaal programma Monti om de zelfwerkzaamheid op individueel niveau beter mogelijk te maken. De school verwierf ook presentatieprijs.

Leerlingen van het Fioretti College met de eerste prijs.

School De Sprong in Deurne behaalde de tweede prijs in de categorie voortgezet onderwijs. De Sprong heeft een integratieklas met onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking tussen 12 en 18 jaar (snijvlak speciaal onderwijs en parktijkonderwijs). Een van de voordelen van de integratieklas is dat leerlingen die anders ver moeten reizen naar een school voor speciaal onderwijs nu in hun eigen omgeving onderwijs kunnen volgen. De Sprong verwierf ook de presentatieprijs.

Het Varendonck College en KC Het Talent in Assen behaalden hun derde prijs voor een project waarbij leerlingen op de middelbare school en de basisschool samen aan een technische, realistische opdracht werken.

Foto boven: Leerlingen van school De Spring in Deurne.

De jury: Robert Hommen (senior-adviseur onderwijs CAOP), Emmanuel Naaijkens (onderwijsjournalist), Wouter van der Staak (docent en lid van provinciale staten voor de SP).
De organisatie is in handen van INOP, Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie.

Meer informatie over het belang van creativiteit: www.wetopbehoudvancreativiteit.nl

Deel dit artikel