23 mei 2024

Engels vanaf groep 1 op acht Bossche scholen

DEN BOSCH | NIEUWS | Acht Bossche scholen, waaronder vijf uit Rosmalen, bieden Engels vanaf groep 1 aan binnen het Den Bosch Early English Programme. Pas afgestudeerde leerkrachten uit Engeland en Nederland geven er wekelijks Engels in alle groepen. Initiatiefnemer van het project is Yvonne Scherphof van Such Fun! English for everyone.

Zij wierf de trainees, die met een Europese Erasmus+beurs of met een Startersbeurs kunnen deelnemen. Samen met de trainees bereidt zij lessen voor volgens principes van Total Physical Response en rekening houdend met de verschillende leerstijlen van leerlingen (multiple intelligences).

In de politiek en in onderwijsland is er momenteel veel aandacht voor de mogelijkheid leerlingen al vanaf groep 1 Engels te leren, het zogehten vroeg vreemde talenonderwijs (vvto). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke taalverwervingsperiode van kinderen (die loopt tot het 7e jaar), waarin  kinderen spelenderwijs en met veel plezier Engelse klanken, liedjes of verhalen op kunnen pikken. Vanaf groep 5 nemen ook schrijven en lezen in het Engels een aanvang, maar alle acht leerjaren ligt de focus op de mondelinge communicatie.

Het project draait komend jaar voor het derde jaar en groeide in die tijd van drie naar acht scholen. Leerlingen, ouders en schoolteams zijn over het algemeen enthousiast. Engels is de voertaal tijdens de lessen en de groepsleerkrachten zijn daar actief bij betrokken. Zij houden zo ook hun eigen Engelse taalvaardigheid op peil, net als door regelmatige spelmiddagen samen met de trainees (zogenoemde Time for Tea-momenten).

De trainees van het Den Bosch Early English Programme zijn actief op Kindcentra De Sprong, De Troubadour, De Hoven en Caleidoscoop en basisscholen De Hobbit, Noorderlicht, De Borch, en de Schalm.
Voor meer informatie Yvonne Scherphof

[Bron: persbericht]

Deel dit artikel