26 mei 2024

Breda houdt vaart erin met uitbouw van concept brede scholen

BREDA | NIEUWS | In 2014 moet elke buurt of wijk in Breda beschikken over een brede school. Dat kan een brede school in fysieke zin zijn, maar ook in de vorm van een netwerk. En volgens wethouder van Onderwijs Saskia Boelema (D66) moet dat gaan lukken.

Op een symposium over het concept van de brede school zei ze deze week dat ze er alle vertrouwen in heeft dat deze ambitie gerealiseerd kan worden. De brede school is volgens de wethouder bij uitstek een aanpak om talenten van kinderen tot ontwikkeling te laten komen.  Of zoals Ben Sanders van de werkgroep Brede Scholen Breda het verwoordde: school is meer dan taal en rekenen. En leren doe je niet alleen op school, maar ook thuis of in de omgeving.

De wethouder had voor de scholen een verrassing in petto. Bij wijze van waardering voor hun inspanningen krijgen ze van het Bredase gemeentebestuur in de loop van de tijd een openbaar watertappunt aangeboden. En ter geruststelling voegde de wethouder er aan toe dat de watertappunten ‘hufterproof’ zijn.

Sanders kondigde op het symposium de lancering aan van de website www.topbreda.nl (Talent Ontwikkelplein) aan. Deze website is bedoeld als een handreiking aan de brede scholen in de programmering van activiteiten. In dit verband waarschuwde hij scholen er wel voor zich niet te vertillen door teveel ineens te willen doen. Hij raadde een stapsgewijze ontwikkeling aan.

De site geeft per buurt of wijk overzichtelijk een beeld van vraag en aanbod van activiteiten op gebied van verkeer, natuur en milieu, gezondheid, kunst en cultuur en techniek. Bovendien is er informatie te vinden over ouderbetrokkenheid, het Centrum Jeugd en Gezin, de weekendschool, samenwerken enz. Ook brengt de site op die manier in kaart in welke buurten of wijken het aanbod nog achterblijft, zodat daar actie op ondernomen kan worden.
In eerste instantie is de website bedoeld voor de scholen, maar later zal de informatie ook (deels) toegankelijk zijn voor ouders. Zij kunnen dan bijvoorbeeld informatie vinden over sportclubs, muzieklessen, enz.

Deel dit artikel