18 juli 2024

Bredanaar schrijft boek over andere visie op leren

BREDA | NIEUWS | ‘Een andere blik op leren’ is de titel van een boek van de hand van onderwijsdeskundige Gertjan Kleinpaste uit onderwijsstad Breda.

Het eerste exemplaar overhandigde de auteur op 26 juni aan Jos van Kemenade (75) die als minister van Onderwijs in het roemruchte kabinet Den Uyl pogingen ondernam om het (voortgezet) onderwijs grondig te vernieuwen door invoering van een middenschool.

‘Een andere blik op leren’ schetst een onderwijssysteem dat leerlingen echt opleidt voor de 21ste eeuw, aldus de auteur in een persbericht.

In dat nieuwe systeem verdwijnt ‘de starre scheiding tussen het primair en voorgezet onderwijs. Uitgangspunt is een individueel leerarrangement, het doorbreken van het denken  vanuit het begrip “klas” en daarmee een andere relatie tussen leraar en leerling. De leerling centraal en de leraar procesbegeleider die de leerling prikkelt en uitdaagt het eigen leerproces adequaat vorm te geven’.

In de ogen van Kleinpaste bereidt het huidig onderwijs leerlingen niet goed voor op toekomstige samenleving. Een concreet voorstel is voor de invoering van een tussenschool voor leerlingen in de huidige groep 7 en 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Dat biedt een oplossing voor het te vroege keuzemoment van leerlingen over hun toekomst, aldus Kleinpaste.

Kennis is te googlen
Kleinpaste schrijft in zijn persbericht: ‘Kennis is te googlen. De essentiële vaardigheden moet een kind ontwikkelen, waarbij de rol van de leraar van onschatbare waarde is. Als procesbegeleider. Als voorbeeld. Als inspirator. Dat is de rol die in het huidige onderwijsbestel is verdwenen. Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs zien hun leraren als “losers” die beter een vak hadden kunnen leren. Veel leraren klagen over het verloren gegane gezag. Het gebrek aan respect. Het antwoord ligt niet in meer repressie, strengere eisen en het uitdelen van onvoldoendes wanneer leerlingen zich niet aan de opgedrongen regels houden’.

De oplossing ligt volgens de auteur in het verschuiven van de verantwoordelijkheid en de regie van het leren van de school naar de leerling en zijn ouders. ‘Daar waar leerlingen zelf die verantwoordelijkheid gaan ervaren en voelen, zal het belang toenemen van de schooltijd een succes te maken en er die dingen te leren die past bij de ambitie en het toekomstbeeld van de leerling. Leerlingen die zelf gemotiveerd zijn te zorgen dat zij fit for future jobs zijn’.
[Bron: persbericht]

> Gertjan Kleinpaste is directeur-eigenaar van DeAndereBlik.com. Hij is jaren actief in het onderwijs en in de lokale politiek voor GroenLinks. Ga hier voor meer informatie.

Deel dit artikel