15 juli 2024

Team-X, onderwijsinnovatie op Mill-Hillcollege in Goirle

GOIRLE | NIEUWS | Komend schooljaar start het Mill-Hillcollege met Team-X, een vernieuwende onderwijsaanpak. Hierbij krijgt een groep brugklassers voor het eerst les op een andere manier, binnen de vertrouwde muren van het Mill-Hillcollege. Het is een nieuwe route naast het reguliere aanbod.

Dat meldt de school in Goirle in een persbericht. Het initiatief vloeit voort uit een studiedag over onderwijsinnovatie. Een twintigtal docenten is na een uitvoerige brainstormbijeenkomst op het idee gekomen om een brugklas te vormen waaraan zij onderwijs op een andere manier bieden: Team-X, een stroming binnen het Mill-Hillcollege die naast het reguliere onderwijs komt te bestaan. Toekomstige leerlingen kunnen zelf de keuze maken of ze in Team-X willen of de reguliere onderwijsroute gaan volgen.

Team-X is een onderwijsvorm waarbij de leerling en zijn talenten centraal staan, aldus de school. Er zal daarom niet gekeken worden naar de klassieke mavo-, havo- en vwo-verdeling. Team-X staat voor contextrijk onderwijs, grote keuzevrijheid en een hoge mate van gepersonaliseerd leren. Dirk Hasselman, één van de initiatiefnemers licht in het persbericht toe: “We denken dat binnen het goede reguliere onderwijs op het Mill-Hillcollege ruimte gemaakt mag worden om het onderwijs op een compleet andere wijze aan te bieden, om zo de diversiteit onder de leerlingen nog beter tot zijn recht te laten komen”.

Contextrijk
De docenten streven een meer natuurlijke manier van leren na, waarbij leerlingen op eigen tempo kennis en vaardigheden leren in relatie tot de omgeving en niet in losse vakken. Het leren vindt plaats in een contextrijke omgeving; de buitenwereld wordt bewust betrokken bij het leerproces. “Denk daarbij aan het bedrijfsleven en vervolgopleidingen, maar ook ouders zullen daar actief bij betrokken worden”, vertelt Hasselman. “Daarnaast zal er structureel tijd en aandacht komen voor studievaardigheden en persoonsvorming. Hierin zullen mentoren gemaakte keuzes met leerlingen bespreken om ze te helpen reflecteren op hun eigen proces.”

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zullen de docenten zorg dragen voor het behalen van de kerndoelen die door de overheid wettelijk vastgelegd zijn. Alle traditionele schoolvakken komen gedurende het jaar ongemerkt voorbij. Aan het eind van hun opleiding leggen de Team-X leerlingen hetzelfde examen af als hun medeleerlingen in de reguliere stroom. Dit is wettelijk verplicht.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel