17 juni 2024

Nieuwe gids en website voor keuze middelbare school

LEIDEN | NIEUWS | Voor ouders die op zoek zijn naar een middelbare school voor hun kind is er een nieuwe informatiebron beschikbaar. Dat is de Keuzegiods Middlebare Scholen, die een combinatie vormt met de website kiesjeschool.nl.

Inituatiefnemer is de organisatie CHOI die al langer keuzegidsen publiceert over het mbo, het hbo en de universiteiten. Met deze gids/website betreedt de organsaitie een markt waar al flink wat concurrentie is. Ook De Volkskrant (‘Lijst Dronkers’) en Elsevier publiceren overzichten van hoe scholen presteren en wat ze te bieden hebben. En dan is er nog www.schoolkompas.nl waar de sector van het voortgezet onderwijs zelf informatie geeft over de aangesloten scholen.

Hoofredacteur Steenkamp van de nieuwe keuzegids zegt dat zijn publicatie verder gaat dan het louter publiceren van ranglijsten. “Wij maken een gids”, zegt Steenkamp in een persbericht. “Een gids geeft tips, legt uit, vergelijkt. Daarbij zijn lijstjes hooguit een onderdeel”. Dat neemt niet weg dat in de keuzegids ook ranglijsten zijn opgenomen van best presterende scholen per onderwijsniveau en per provincie. De website is vooral bedoeld om ouders meer gedetailleerde informatie te kunnen geven per school in een bepaalde regio. Daarvoor is wel een inlogcode nodig, die verstrekt wordt bij de aankoop van de (papieren) keuzegids.

Gegevens Onderwijsinspectie

De samenstellers van de Keuzegids pretenderen tot een rechtvaardiger oordeel te komen over scholen dan bestaande initiatieven. Weliswaar is de bron voor de schoolprestaties dezelfde (namelijk de gegevens van de Onderwijsinspectie), maar volgens de redactie van de keuzegids is de gehanteerde aanpak evenwichtiger en rechtvaardiger. De redactie somt in een persbericht op wat volgens haar de verschillen zijn met de concurrentie:

– Meer dan examencijfers. Te veel nadruk op kleine verschillen in die cijfers (vgl. de Volkskrant) zet scholen in een lachspiegel. Het gaat ook om succes (of uitval) van leerlingen in eerdere jaren.
– De achtergrond van leerlingen telt mee. Elsevier maakt bewust de rechtse keus om dit niet te doen. Maar het gaat juist ook om de ‘toegevoegde waarde’ van een school.
– Ook de organisatie van de school. De Keuzegids kijkt vooruit. Er is ook gekeken of een school financieel gezond is en genoeg leraren inzet. Dat bepaalt mede de kwaliteit van de toekomst.
– Heldere detailinformatie. Bij alle oordelen is op kiesjeschool.nl precies te zien waar ze op gebaseerd zijn. Geen rookgordijnen vol statistiek, gewoon even doorklikken.
– Geregelde actualisering. De Keuzegids komt eens per jaar uit, maar kiesjeschool.nl worden vaker vernieuwd. Dat begint al op dinsdag 14 januari, als een jury bekend maakt wat de ‘excellente scholen’ van 2013 zijn. Deze eretitel wordt direct op de site toegevoegd.

 

Deel dit artikel