26 mei 2024

Veranderende positie van de zorgcoördinator

22 mei 2012 Lia van Grinsven

COLUMN | Binnen het voortgezet onderwijs kent iedere school een zorgcoördinator. In tacht procent van de gevallen is dat tevens de voorzitter van het Zorg en Advies Team (ZAT).

Zorgpartners, waaronder Schoolmaatschappelijk werk en Jeugdgezondheidszorg, maar ook Leerplicht, maken deel uit van het ZAT en vertegenwoordigen daarmee de gemeenten met hun gemeentelijke taken, vaak ondergebracht in Centra voor Jeugd en Gezin.
| Lees meer

Deel dit artikel

Nieuwe wetgeving passend onderwijs biedt nieuwe kansen!

14 maart 2012 Lia van Grinsven

COLUMN | De media staan bol van berichten over scholen die protesteren tegen het beleid van het kabinet met betrekking tot Passend Onderwijs.

De indruk zou kunnen ontstaan dat de kritiek gaat over het beleid als zodanig, maar dat is (meestal) niet het geval. In het gebied van het samenwerkingsverband VO De Meierij bijvoorbeeld is juist veel draagvlak voor deze nieuwe aanpak. De zorg van veel professionals gaat over de financiële condities waaronder Passend Onderwijs wordt ingevoerd. Er moet immers fors bezuinigd worden.
| Lees meer

Deel dit artikel