20 mei 2024

Plasterk vindt dat Associate Degree bij hbo hoort

TILBURG | NIEUWS | Minister Plasterk (Onderwijs) vindt dat de nieuwe Associate Degree (AD) als opleiding een volwaardig onderdeel van het hoger beroepsonderwijs (hbo) vormen. Hij voelt er niets voor om deze opleidingsvorm, die ook wel als ‘kort-hbo’ wordt aangeduid, een positie te geven tussen het mbo- en het hbo-niveau. De minister heeft dat woensdag gezegd tijdens een debat in Tilburg.

In Brabant hebben Fontys Hogescholen en mbo-scholen een plan gelanceerd om voor deze AD’s  een nieuwe instelling op te richten die de opleiding gaat verzorgen. Dat plan is mede ingegeven door de vrees dat dit korte opleidingsprogramma afbreuk doet aan de betekenis van een volwaardig hbo-diploma (bachelor). “Het AD zit op een niveau tussen mbo en hbo”, aldus Marcel Wintels, voorzitter van de raad van bestuur van Fontys Hogescholen, die wel benadrukte het belang van dit nieuwe studietraject te onderschrijven.

Wintels vindt bovendien dat de hogescholen hun energie vooral moeten besteden aan een verdere verhoging van de kwaliteit van de bestaande bachelors en masters in het hbo. Dat is al moeilijk genoeg, meent Wintels, omdat het hbo te maken heeft met een groeiende diversiteit van de instroom van studenten. De AD’s kan het hbo er niet bij hebben. Een opvatting waar Avans Hogeschool, bij monde van bestuursvoorzitter Paul Rüpp, in het debat afstand van nam.

Geen half hbo
Minister Plasterk zei in zijn reactie op het pleidooi van Fontys vast te houden aan zijn oorspronkelijke lijn. En dat is dat de AD’s een volwaardige stroom zijn binnen het hoger beroepsonderwijs en geen ‘half hbo’ of  ‘niveau 5 van het mbo’. De AD’s bieden de mogelijkheid aan mensen hun talenten zoveel mogelijk tot bloei te laten komen. En het draagt bij aan het realiseren van de kabinetsdoelstelling om een groter deel van de bevolking hoger op te leiden.

Maar minister Plasterk, daarin bijgevallen door staatssecretaris Van Bijsterveldt, deelt wel de zorgen over de aansluitproblematiek tussen mbo en hbo en over de herkenbaarheid van het niveau. Van Bijsterveldt verwees in dit verband naar de worsteling van het mbo met zijn imago, doordat de niveaus daar erg uiteenlopen.

Levenlang leren
De Associate Degree is een hbo-opleiding van twee jaar en leidt naar een erkend diploma. Het is enerzijds bedoeld voor mbo’ers die wel willen doorstuderen, maar niet nog eens vier jaar in de collegebanken willen zitten. Daarnaast is het bedoeld voor mensen in het bedrijfsleven die ooit een diploma op mbo-niveau hebben behaald en hun professionaliteit willen verhogen (het levenlang leren). Vooral deze laatste doelgroep maakt gebruik van AD-programma’s. De werkgevers zijn enthousiast over dit opleidingstraject.  In 2008 volgens ongeveer 2400 studenten een AD-studie. Minister Plasterk verwacht dat het aantal AD-studenten in de toekomst fors zal toenemen.

Deel dit artikel