19 juni 2024

Pabostudente Fontys voltooit Talenttraject én behaalt master

EINDHOVEN | NIEUWS | Laura van Eijk (22), student aan de Fontyspabo, heeft een dubbelslag gehaald. Ze doorliep verkort als eerste het Talenttraject Paboplus. Aansluitend behaalde zij haar diploma Master Leren & Innoveren (MLI).

Voor Harrie van de Ven, directeur van Fontys Pabo’s, is de prestatie van Laura van Eijk een goed voorbeeld van het streven om pabostudenten op een zo hoog mogelijk niveau af te laten studeren.  ‘Een prestatie van formaat. Dit maakt haar een absoluut rolmodel’, aldus Van de Ven in een persverklaring. Volgens de directeur is een combinatie van een (verkort) Tralenttraject en een masterstudie uitzonderlijk.

De masteropleiding Leren & Innoveren is gericht op de leraar die expertleraar wil worden in het onderwijs. In deze opleiding, waar een zwaar selectieproces aan vooraf gaat, zijn de nieuwste inzichten op het gebied van leren en vernieuwen samengebracht in de context van de werkomgeving van de leraar. De opleiding heeft als doel de professionaliteit van de leraar te verhogen, zodat hij/zij in staat is onderwijsvernieuwingen kritisch te begeleiden en om deze te onderscheiden van trends, mythes en modes op onderwijskundig terrein. De master richt zich op vier belangrijke rollen die binnen de onderwijsinstelling vervuld dienen te worden: excellente leraar, ondernemende ontwikkelaar, reflective practitioner en begeleider en gesprekspartner voor collega’s.

Enorme opsteker
Harrie van de Ven: ‘Een leraar met de mastertitel Leren & Innoveren is een excellente leraar, de beoogde spil op school of in de onderwijsorganisatie, die op een verantwoorde wijze zowel eenvoudige als complexe onderwijsvernieuwingen kan initiëren, uitvoeren en begeleiden.’
Het Talenttraject Paboplus heeft als doel het opleiden van kritische en onderzoekende leraren.

Grote eer
Van Eijk bevestigt dat haar opleiding pittig was: ‘De afgelopen twee jaar waren bijzonder zwaar. Om aan beide opleidingen kwaliteit te leveren moesten op persoonlijk vlak concessies gedaan worden. Dit was het echter allemaal meer dan waard.’
Toen Van Eijk in 2010 startte met het Talenttraject, was het nog een pilot. ‘Ik was de eerste en tot nu toe de enige die dit traject heeft doorlopen. Dat vind ik een grote eer. Nu kunnen excellerende Pabostudenten kiezen voor dit traject. Dat raad ik iedereen aan. Het verrijkt je als leerkracht en als persoon.’

[Bron: Persbericht]

► Lees ook ‘Jongelui die nu voor de pabo kiezen zijn helden’

► Lees ook Paboplus van Fontys van start met 22 studenten

► Lees ook Pabo’s in Brabant positief over intakegesprekken

Deel dit artikel