15 juli 2024

Dekker: Scores Cito en andere eindtoetsen openbaar

DEN HAAG | NIEUWS | De scores van basisscholen op de Citotoets en op andere eindtoetsen worden openbaar. Dat heeft staatssecretaris Dekker (VVD) besloten op verzoek van RTL Nieuws, dat zich beroept op de Wet openbaar van bestuur (Wob).

Het gaat niet alleen om de gegevens van de Cito Eindtoets, die door ongeveer 85 procent van de basisscholen wordt gebruikt, maar ook die van andere toetsen waarmee scholen het eindniveau van hun leerlingen meten. Die toetsen zijn allereerst bedoeld om te bepalen op welke school in het voortgezet onderwijs een leerlingen het meest op zijn plaats is.
Van elke school gaat Dekker openbaar maken welke toets ze gebruiken en wat de gemiddelde score van de leerlingen in groep 8 op die toets is. RTL Nieuws had ook gevraagd om geanonimiseerde scores per leerlingen, maar dat is uit privacyoverwegingen geweigerd; Dekker vindt dat zulke scores te makkelijk te herleiden zijn tot leerlingen zelf.

Gemengde reacties
Het besluit van Dekker roept gemengde reacties op. Steeds meer scholen vermelden zelf al toetsscores in hun schoolgids en ook de PO-Raad, de vereniging van schoolbesturen, is zichzelf positief over het openbaar maken van gegevens. Die raad werkt zelf aan een systeem dat ouders op internet inzicht moet geven in de kwaliteit van scholen zegt een woordvoerder. “We bedoelen dan kwaliteit in brede zin, toetsgegevens maken daar onderdeel van uit.”  Vanaf 2015 wordt dit systeem operationeel.
Anderen vrezen dat het openbaar maken van toetsscores bijdraagt aan een afrekencultuur. “Ranglijstjes met beste en slechtste Citoscores bevorderen die cultuur”, zegt een woordvoerder van de Besturenraad, waarin protestantse scholen verenigd zijn. “En dat leidt tot strategisch gedrag van scholen.”

Ranglijstjes
“De hele sfeer wordt verziek”, zegt Ton Duif van de vereniging van schoolleiders AVS. “Het gaat alleen nog maar om scores – alsof die iets zeggen over de kwaliteit van de school.” Voorzitter Edith van Montfort van het katholieke schoolbestuur SKBO in Os vat samen: “Openheid is prima, doen we nu al, maar bespaar ons de ranglijstjes.”
De schoolbesturen kunnen nog bezwaar maken tegen het besluit, omdat ze op grond van de Wob belanghebbende zijn. Dat moet binnen twee weken gebeuren, schrijft Dekker in een brief aan tweeduizend schoolbesturen.
[Gepubliceerd in Trouw, 6 maart 2013]

> Lees hier de reactie van de PO-Raad

 

Deel dit artikel