18 april 2024

Opleiding ‘ervaringsdeskundige’ voor mensen met verstandelijke beperking

EINDHOVEN | NIEUWS | Mensen met een verstandelijke beperking kunnen bij Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven een opleiding volgen zodat zij als ervaringsdeskundige hun inbreng kunnen hebben in organisaties van onder andere verzekeraars, zorginstellingen of gemeenten.

Dit initiatief beoogt de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten en tegelijkertijd hun eigen zorg en dienstverlening te verbeteren. De opleiding komt voort uit een samenwerking van Zes Brabantse zorgorganisaties (Stichting Dichterbij, Stichting S & L zorg, Stichting Koraal Groep, Stichting De Meent Groep, Stichting Lunet zorg en Stichting Zuidwester) Fontys Hogeschool Sociale Studies, belangenvereniging LFB en zorgverzekeraar CZ.

Het grote voordeel van het inzetten van ervaringsdeskundigen is dat zij, in tegenstelling tot professionals, hun eigen ervaringen als referentiekader meebrengen, aldus de initiatiefnemers. Ze weten veel sneller en beter dan anderen waar de hulpvrager het over heeft of waar hij of zij behoefte aan heeft. Zo kunnen ze een gemeente bijvoorbeeld heel goed adviseren over het taalgebruik dat ze in hun schriftelijke communicatie richting de doelgroep het best kunnen hanteren.

Proef
Bij wijze van proef hebben twaalf deelnemers meegedaan aan een pilot van de opleiding. De resultaten zijn zo positief dat besloten is tot een vervolg. Begin 2013 start een tweede cyclus van 22 cursusdagen. De bedoeling is dat de opleiding dan verder wordt vervolmaakt. Tegelijkertijd wordt bekeken hoe de opleiding zo kan worden opgezet dat ze op meerdere plaatsen, ook buiten Fontys, kan worden aangeboden. De pilotopleidingen wordt van dichtbij gevolgd door onderzoekers van de Universiteit van Tilburg. Zij bekijken hoe de deelnemers zich tijdens de duur van de opleiding ontwikkelen.   

[Bron: persbericht]

> Een impressie van de eerste pilotopleiding met interviews met deelnemers en betrokkenen is hier te vinden.

Deel dit artikel