19 mei 2024

Vijf Vakcolleges en een Vakroute in Brabant

NIEUWS | Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er in Nederland 42 Vakcolleges. Brabant telt vijf colleges, waarvan het Da Vinci College in Roosendaal er drie voor zijn rekening neemt.

De andere twee Vakcolleges zijn onderdeel van respectievelijk het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg en het Duhamel College in Den Bosch. Daarnaast is er ook nog een Vakroute die wordt aangeboden op het Dr. Knippenberg College in Helmond.

Het Vakcollege is een alternatieve opleidingsroute binnen het vmbo. Het is een opleiding waarbij er veel ruimte is voor praktijkvakken. Deze formule mikt op leerlingen die al jong gemotiveerd zijn om opgeleid te worden tot vakman. Na het behalen van het vmbo-diploma volgt er aansluitend een opleiding op mbo-niveau. Maar de ‘knip’na het vmbo ontbreekt, het gaat om een aaneengesloten zesjarige beroepsopleiding. De scholen werken nauw samen met een ROC.

Het Vakcollege is mede opgericht om te voorzien in een behoefte aan goed opgeleide vaklui. Het bedrijfsleven is dan ook nauw betrokken bij het initiatief. Het Da Vinci College behoorde in 2008 tot de kopgroep van 13 scholen die het spits afbeten. Het initiatief sloeg zo aan dat de school nu drie Vakcolleges heeft: Techniek, Zorg  en Welzijn en Economie en Dienstverlening.

Keurmerk
In Den Bosch en Wijk en Aalburg gaat het om Vakcolleges Techniek. Het Willem van Oranjecollege heeft al een jaar ervaring, het Duhamel College start deze maand. Bij het vakcollege gaat het overigens om relatief kleine aantallen leerlingen per leerjaar, met een instroom van rond de twintig leerlingen.

Scholen die een Vakcollege willen beginnen moeten voldoen aan de eisen van de landelijke organisatie. Op die manier wil men de kwaliteit van de formule waarborgen. Er wordt gewerkt aan de introductie van een keurmerk.

Uit het jaarverslag van de landelijke organisatie blijkt dat er afgelopen schooljaar 24 vakcolleges waren met in totaal ongeveer 1750 leerlingen. Op korte termijn zou het aantal vakcolleges Techniek moeten groeien naar ongeveer zestig. Van het Vakcollege Zorg moeten er over vijf jaar ook ongeveer vijftig zijn.

De landelijke organisatie – De Werkmaatschappij Het Vakcollege  –  en de MBO-Raad verschillen overigens van mening over wat het uitstroomniveau zou moeten zijn. De raad houdt het op maximaal niveau 2 van het mbo, voor Het Vakcollege is dat het minimumniveau.

 

Deel dit artikel