24 april 2024

Keurmerk voor scholen niet zo eenvoudig

ANALYSE | Scholen zouden een keurmerk moeten krijgen zodat voor de ouders in één oogopslag is te zien hoe de kwaliteit van het onderwijs is. Onderwijsonderzoeker en oud-Kamerlid Paul Jungbluth heeft dat idee gelanceerd op een conferentie van Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken, zo meldt dagblad Trouw vandaag.

Door het invoeren van een keurmerk kunnen vooroordelen van ouders doorbroken worden, zoals bijvoorbeeld het idee dat zwarte scholen altijd slecht zijn. Jungbluth, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, is in zuid-Limburg bezig om de kwaliteit van de scholen in kaart te brengen. Dat doet hij door te laten zien wat een school toevoegt aan de prestaties van leerlingen. Het lijkt op het onderzoek dat inspecteur Joop Smits in Brabant heeft uitgevoerd onder kleurrijke scholen.

Met die informatie kan dan, zo is het idee van Jungbluth, een A-merk worden ingevoerd voor scholen die uitstekend presteren. Dat zou dan in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs kunnen gebeuren. Maar het is nog maar zeer de vraag of de inspectie daar iets voor voelt.

In 2007 is de inspectie ertoe overgegaan om op de kwaliteitskaarten van het voortgezet onderwijs ook waardeoordelen te geven: onvoldoende, voldoende en excellent. Zo verkreeg het Altena College in Sleeuwijk zowel voor de havo als het vwo het predicaat excellent. Voor opscholen was dit waardeoordeel een mooi punt om reclame te maken. Maar het was niet de bedoeling van de inspectie, dat het waardeoordeel ingezet zou worden voor marketing. Dus heeft inspectie de kwalificatie excellent weer geschrapt en beperkt ze zich tot voldoende of onvoldoende.

Marketing
Het is overigens niet zo dat de inspectie de topscholen dat marketingvoordeel misgunt. Maar ten onrechte zou de buitenwereld de conclusie kunnen trekken dat het oordeel van de inspectie op de hele school betrekking heeft, en dat is niet het geval. Over het schoolklimaat of begeleiding van leerlingen, om maar eens wat te noemen, gaat het oordeel niet. Vandaar dus dat het voorstel van Jungbluth niet zoveel kans maakt.

In het voortgezet onderwijs wordt bovendien gewerkt aan een systeem om prestaties van scholen transparanter te maken.Dat gebeurt onder de noemerVensters voor verantwoording‘.

Op die conferentie van Forum stond het onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers centraal, waaruit zou blijken dat kinderen beter presteren als ze in een klas zitten met kinderen die eenzelfde etnische achtergrond hebben. In de redenering van Dronkers is het uit oogpunt van leerprestaties geen goed idee om te streven naar gemengde scholen.Maar volgens Trouw was er op de conferentie nauwelijks bijval voor deze opvatting. Het tegengaan van segregatie op school gebeurt ook om segregatie in de maatschappij te voorkomen.

Lees over het onderzoek van inspecteur Joop Smits.

Deel dit artikel