16 april 2024

Vo-scholen geven openheid over hun prestaties

KSE
De vlaggen hangen uit bij KSE Etten-Leur

NIEUWS |  Vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Brabant leggen openbaar verantwoording af over hun prestaties. Een veertigtal scholen werkt nog aan de presentatie van de eigen resultaten en ongeveer twintig scholen moeten er nog mee beginnen.

Het gaat hier om een initiatief van de VO-Raad, de belangenorganisatie van vo-scholen. Onder de noemer Vensters voor Verantwoording geven alle aangesloten scholen in de toekomst volledig openheid aan de hand van twintig indicatoren. De VO-Raad haakt met deze Vensters in op een aanhoudend maatschappelijk debat waarin twijfels worden geuit over de kwaliteit van het onderwijs, en in het bijzonder van individuele scholen.

Door openheid van zaken te geven zou de discussie gevoerd kunnen worden op basis van feiten in plaats van vooroordelen. Bovendien kunnen ouders en leerlingen met deze Vensters gemakkelijker een keuze maken voor de ene of andere middelbare school. De Onderwijsinspectie publiceert op haar site ook de prestaties van de scholen, maar daar gaat het om een beperkt aantal indicatoren.

De vijf scholen in Brabant die al klaar zijn met hun ‘huiswerk’ zijn de Katholieke Scholengemeenschap in Etten-Leur, het Christiaan Huygenscollege in Eindhoven, het Strabrecht College in Geldrop, het Pius X College in Bladel en de locaties van het Hooghuis in Oss, Heesch en Ravenstein.

De gegevens hebben betrekking op vijf thema’s: Algemeen (o.a. leerlingenaantal, marktaandeel), Resultaten (o.a. slaagpercentage, examencijfers), Onderwijsbeleid (o.a. schoolplan, onderwijstijd), Kwaliteit (o.a. tevredenheid leerlingen en ouders) en Bedrijfsvoering (o.a. financien, schoolkosten, personeel).

De verantwoording is te vinden op de website schoolvo.nl die op 7 oktober is gelanceerd. De bezoeker kan de gewenste school vinden op een interactieve kaart of via het intikken van postcode of plaatsnaam. Op de  site is te zien welke scholen al klaar zijn met het aanleveren van gegevens of  in welk stadium van voorbereiding de scholen zijn.

Landelijk gezien doet inmiddels 70 procent van de vo-scholen mee aan Vensters voor Verantwoording, meldt de VO-Raad.

► Lees hier over de ervaringen van middelbare school KSE in Etten-Leur

► Ga hier naar de website Vensters voor Verantwoording

Deel dit artikel