5 maart 2024

Onderwijs op vrije school in Roosendaal na zes jaar weer op orde

ROOSENDAAL | NIEUWS | De kwaliteit van het onderwijs op de Rudolf Steinerschool in Roosendaal voldoet weer aan het vereiste minimumniveau. De inspectie heeft deze vrije school, die zes jaar onder de rode streep stond, het basisarrangement toegekend.

Dat meldt de school op haar website. Uit de rapportenhistorie van de inspectie blijkt dat in april 2006 al geconstateerd werd dat de onderwijskwaliteit op cruciale onderdelen onder de maat was. “Er waren ernstige tekortkomingen in het leerstofaanbod, het didactisch handelen van leraren en het systeem van zorg en begeleiding. De resultaten aan het einde van de schoolperiode konden niet beoordeeld worden, omdat de school geen valide en betrouwbare gegevens kon aanleveren”, aldus de inspectie toen. Op grond daarvan werd de kwaliteit van het onderwijs als zeer zwak beoordeeld. De inspectie stelde geïntensiveerd toezicht in.

Het noodzakelijke verbetertraject kwam echter niet van de grond omdat het inspectierapport voor een deel van het team moeilijk te aanvaarden was. In 2007 zocht de Rudolf Steinerschool aansluiting bij het bestuur van de stichting van vrije scholen Pallas (14 vrije scholen). Een interim-directeur werd aangesteld en het verbetertraject leek alsnog op gang te komen, het predicaat ‘zeer zwak’ werd ‘zwak’.

Intensief toezicht

Maar toch stokte de vooruitgang en nog in juni 2011 constateerde de inspectie dat er flinke tekortkomingen waren. Het predikaat zwak bleef van toepassing en het geintensiveerde toezicht daarom gehandhaafd. Bovendien kreeg de school te horen dat uiterlijk in maart 2012 het onderwijs weer goed op de rails moest staan. Dat was geen onmogelijke opgave want de inspectie achtte het potentieel aan professionaliteit voldoende aanwezig.

De inspanningen van team en interim-directeur Maria Duif (als algemeen directeur eerder ook verbonden aan vrije school De Driestroom in Den Bosch) hebben hun vruchten afgeworpen. De inspectie heeft nu vastgesteld dat het onderwijs weer op orde is. De perikelen hebben wel een negatieve invloed gehad op het aantal leerlingen. Dat daalde in vier jaar tijd van ongeveer 125 naar 76.

Deel dit artikel