17 april 2024

KPC op zoek naar ervaring met terugplaatsing van leerlingen

24 mei 2012 webredactie

DEN BOSCH | NIEUWS | KPC Groep is op zoek naar professionals die ervaring hebben met het (tijdelijk) terugplaatsen van leerlingen van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs.

Tijdens twee expertmeetings wil KPC met deze professionals in beeld brengen wat er allemaal bij komt kijken om zo’n terugplaatsing tot een succes te maken. De aanleiding voor het initiatief is de invoering van passend onderwijs. Op veel scholen krijgt men dan te maken met het traject van plaatsing en terugplaatsing van leerlingen.

| Lees meer

Deel dit artikel

Advies: geen centrale examens hbo, wel meer externe invloed

24 mei 2012 webredactie

DEN HAAG  | NIEUWS | Centrale examens in het hoger beroepsonderwijs, zoals het kabinet wil, zijn geen goed idee. Wel is het mogelijk de kwaliteit van toetsing en examineren beter te borgen door onder meer de buitenwereld mee te laten kijken.

Dat staat in het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ dat is opgesteld door een commissie vanuit de HBO-raad. Van deze commissie maakte ook Frans van Kalmthout, lid van het college van bestuur van Avans Hogeschool, deel uit.
| Lees meer

Deel dit artikel

Krimp dwingt scholen in Bergeijk tot herschikking

24 mei 2012 webredactie

BERGEIJK | NIEUWS | De negen scholen in de gemeente Bergeijk die vallen onder het bestuur van SKOzok worden ondergebracht in vier clusters. Deze stap is ingegeven door het gestaag teruglopende leerlingenaantal.

‘Negen basisscholen is teveel’, hebben bestuur en directies deze week aan de ouders laten weten. Het totale aantal leerlingen nam in de periode 2007 – 2012 af van 1775 naar 1585 leerlingen. Dat is een daling van 190 leerlingen (ruim 10 procent) ofwel de gemiddelde omvang van een basisschool.

| Lees meer

Deel dit artikel

Veranderende positie van de zorgcoördinator

22 mei 2012 Lia van Grinsven

COLUMN | Binnen het voortgezet onderwijs kent iedere school een zorgcoördinator. In tacht procent van de gevallen is dat tevens de voorzitter van het Zorg en Advies Team (ZAT).

Zorgpartners, waaronder Schoolmaatschappelijk werk en Jeugdgezondheidszorg, maar ook Leerplicht, maken deel uit van het ZAT en vertegenwoordigen daarmee de gemeenten met hun gemeentelijke taken, vaak ondergebracht in Centra voor Jeugd en Gezin.
| Lees meer

Deel dit artikel

Het cv van de voorzitter

20 mei 2012 Gerard Sanberg

Beroep: onderwijs | Aflevering 2.33

COLUMN | ROC Rivor (Tiel en omstreken) heeft een nieuwe vzCvB* (voorzitter van het College van Bestuur) met een indrukwekkend cv: hij liet Amarantis achter met een schuld van 92 miljoen euro en kreeg toen ie daar wegging een relatief bescheiden afscheidscadeau mee: tweeëneenhalve ton.
Commentaar van ROC Rivor (ik citeer Zembla): niets in zijn cv stond de benoeming in de weg.
Zo zie je maar.
| Lees meer

Deel dit artikel

Marc van Campenhout nieuwe directeur Vitalis college

11 mei 2012 webredactie

ETTEN-LEUR | NIEUWS | Marc van Campenhout (53) is met ingang van 1 augustus benoemd tot directeur van het Vitalis college (Breda). Hij volgt daarmee Henny Verbeek op die de organisatie per einde schooljaar gaat verlaten.

Van Campenhout is sinds 2005 directeur van het Zoomvliet College (Roosendaal) en was daarvoor werkzaam als adjunct-directeur bij het Baronie College, een van de rechtsvoorgangers van ROC West-Brabant. Het Victalis college biedt mbo-opleidingen in de sectoren zorg en welzijn, mode, veiligheid en uiterlijke verzorging.
| Lees meer

Deel dit artikel

Buitenlandse student waardeert Tilburgse universiteit

9 mei 2012 webredactie

TILBURG | NIEUWS | Buitenlandse studenten die een opleiding volgen aan de Tilburgse universiteit waarderen de kwaliteit van de colleges en de studeer en leefomgeving. Dat blijkt uit de International Student Barometer, een internationale enquête onder studenten die niet in hun eigen land studeren.

| Lees meer

Deel dit artikel

Buitenlandse student waardeert Tilburgse universiteit

7 mei 2012 webredactie

TILBURG | NIEUWS | Buitenlandse studenten die een opleiding volgen aan de Tilburgse universiteit waarderen de kwaliteit van de colleges en de studeer en leefomgeving. Dat blijkt uit de International Student Barometer, een internationale enquête onder studenten die niet in hun eigen land studeren.

| Lees meer

Deel dit artikel

Inschrijving deelname aan Nationale Onderwijsprijs geopend

7 mei 2012 webredactie

DEN BOSCH | NIEUWS | In maart 2013 vindt uitreiking plaats van de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich via provinciale voorrondes kandideren.

Deze ‘Oscar van het Nederlandse Onderwijs’ heeft als belangrijkste doelstelling inspirerende initiatieven in het Nederlandse onderwijs voor het voetlicht te brengen en te verspreiden.  De Nationale Onderwijsprijs bestaat uit een kunstwerk (De Bronzen Olifant) en een bedrag van € 7.000,=.
| Lees meer

Deel dit artikel

Inschrijving deelname aan Nationale Onderwijsprijs geopend

6 mei 2012 webredactie

DEN BOSCH | NIEUWS | In maart 2013 vindt uitreiking plaats van de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich via provinciale voorrondes kandideren.

Deze ‘Oscar van het Nederlandse Onderwijs’ heeft als belangrijkste doelstelling inspirerende initiatieven in het Nederlandse onderwijs voor het voetlicht te brengen en te verspreiden.  De Nationale Onderwijsprijs bestaat uit een kunstwerk (De Bronzen Olifant) en een bedrag van € 7.000,=.
| Lees meer

Deel dit artikel
1 2