19 mei 2024

‘Kwaliteit funderend onderwijs boekt vooruitgang’

leerling_beta_beekvliet.jpgDEN HAAG | NIEUWS | Het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs hebben in kwalitatief opzicht vooruitgang geboekt. Dat is vooral toe te schrijven aan de daling van het aantal voortijdig schoolverlaters en aan de daling van het aantal zeer zwakke scholen.

Dat blijkt uit de zogeheten KIA-foto 2012. KIA staat voor Kennis- en Innovatieagenda 2011 – 2020. Dat is een initiatief van een dertigtal onderwijs- en maatschappelijke organisaties om jaarlijks in beeld te brengen hoe Nederland het doet op het terrein van onderwijs en innovatie. De doelstelling van de overheid is dat Nederland in 2020 mondiaal in de kopgroep zit.

Het is voor de tweede keer dat er een zogeheten foto is gemaakt, een momentopname van de stand van zaken in het brede veld van onderwijs en onderzoek. Dat gebeurt aan de hand van in totaal zestig indicatoren. De uitkomst van de KIA-foto 2012 is onder meer dat de kwaliteit van het funderend onderwijs verbeterd is.  Dat is vooral gebaseerd op een terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen.

Zeer zwakke scholen
Het aantal zeer zwakke basisscholen daalt sinds 2009 en is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Op 1 januari 2010 waren er 96 zeer zwakke scholen, op 1 september 2010 waren dat er 69 en op 1 januari 2011 is het aantal verder gedaald naar 49. “Er is dus sprake van een duidelijke verbetering, en in dit tempo wordt het doel in 2020 gehaald. Dat ligt ten eerste aan het feit dat er minder nieuwe zeer zwakke scholen bij komen en ten tweede aan de meer intensieve wijze van toezicht houden”, aldus KIA.

De zeer zwakke scholen hebben vaak een te groot verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en voor het centraal examen, naast één of meer onvoldoendes op andere opbrengstindicatoren. Per 1 februari 2012 waren er 22 VO-afdelingen zeer zwak. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van 2009.

Internationale balans
De rapporteurs merken overigens wel op dat er geen actuele gegevens zijn van PISA, TIMMS en PIRLS zodat daar geen uitspraak over gedaan kan worden. In die onderzoeken vertoonden de prestaties een dalende tendens. Eind van 2012 worden nieuwe uitslagen verwacht zodat een internationale balans kan worden opgemaakt.

Andere zwakke punten die in de KIA-foto geconstateerd worden zijn onder meer de kwaliteit en beschikbaarheid van onderwijspersoneel, een ongunstiger ratio docent-student in het hoger onderwijs en achterblijvende investeringen in onderwijs en onderzoek.

> Ga hier naar het volledige rapport

Deel dit artikel