18 juli 2024

Onderwijs op De Klinkert in Oudenbosch schiet ernstig tekort

OUDENBOSCH | NIEUWS | De Onderwijsinspectie heeft basisschool De Klinkert in Oudenbosch het predicaat ‘zeer zwak’ gegeven. De kwaliteit van het onderwijs op deze school schiet al langere tijd ernstig tekort, blijkt uit het onderzoeksrapport.

“De ernst van de aanhoudende zwakke resultaten én de te geringe voortgang in de kwaliteitsverbetering van de school, die ook al in 2009 als noodzakelijk werd gezien, maakt het uitdrukkelijk gewenst dat nu stevige maatregelen worden genomen op deze school”, valt in het rapport te lezen. De inspectie vindt dat er te langzaam is gereageerd op de signalen dat het de verkeerde kant opging met de kwaliteit van het onderwijs.

Dat werd in 2009 namelijk al zichtbaar toen de inspectie er in het kader van het Onderwijsverslag gegevens verzamelde. Daarbij kwam naar voren dat de opbrengsten een dalende tendens vertoonden. Later deed de inspectie een risicoanalyse en toen bleek dat de school inderdaad aan het wegzakken was. Een diepgaand kwaliteitsonderzoek uitgevoerd in december 2011 bevestigde de zorgen van de inspectie.

Verschillen
“De problematiek van de Klinkert concentreert zich niet alleen in de eind- en tussenopbrengsten van de school, maar is ook manifest aangetroffen in de tamelijk grote verschillen in de aanpak van en in de kwaliteit van het werk tussen groepsleraren, onder andere als het gaat om didactisch handelen en de uitvoering van zorg en begeleiding””, aldus het rapport.

De slechte kwaliteit van het onderwijs heeft als gevolg dat leerlingen aan het eind van groep 8 op het gebied van taal en rekenen in minstens vier van de laatste vijf jaar veel minder geleerd hebben dan leerlingen op vergelijkbare scholen. En ook de kinderen in de groepen 3,4 en 6 hebben te weinig geleerd. Verder constateert de inspectie onder meer dat De Klinkert te weinig onderneemt om leerlingen met een taalachterstand extra te helpen.

Minister
De Klinkert valt onder het schoolbestuur Borgesius (een fusie van Het Barlake en prof. Gielen) en telt 176 leerlingen. In februari 2013 moet het onderwijs weer op orde zijn, anders bestaat de mogelijkheid dat de minister van Onderwijs ingrijpt. De inspectie heeft overigens vastgesteld dat er onder leiding van de recent aangestelde directeur al maatregelen zijn genomen om het onderwijs weer op de rails te krijgen. De afgelopen jaren kampte De Klinkert met veel wisselingen in de schoolleiding, wisselingen in het team en langdurig zieke leraren.

> Ga hier naar de rapportages van de inspectie

Deel dit artikel