19 juni 2024

Advies: geen centrale examens hbo, wel meer externe invloed

DEN HAAG  | NIEUWS | Centrale examens in het hoger beroepsonderwijs, zoals het kabinet wil, zijn geen goed idee. Wel is het mogelijk de kwaliteit van toetsing en examineren beter te borgen door onder meer de buitenwereld mee te laten kijken.

Dat staat in het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ dat is opgesteld door een commissie vanuit de HBO-raad. Van deze commissie maakte ook Frans van Kalmthout, lid van het college van bestuur van Avans Hogeschool, deel uit.

Het advies is een reactie op het plan van demissionair staatssecretaris Halbe Zijlstra, verwoord in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs 2011, om centraal examens in te voeren op de hogescholen. Op die manier kan de waarde van de diploma’s beter gegarandeerd worden. Het plan van Zijlstra is een reactie op onder de diplomaffaire bij Inholland, waar een beperkte groep studenten een diploma kreeg uitgereikt zonder aan alle voorwaarden voldaan te hebben.

Maar de hogescholen zien een centrale examinering – vergelijkbaar net het voortgezet onderwijs – niet zitten. Onder meer Marcel Wintels, voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen, noemde dat een contraproductief en kostbaar en onhaalbaar plan. Het hbo heeft nu zelf een alternatief bedacht om aan de wens van de staatssecretaris tegemoet te komen.

De kern van borging van de kwaliteit van hbo-diploma’s ligt in de externe validering van de toetsing en examinering, aldus het advies. De commissie maakt op dat punt maatwerk mogelijk naar soort opleiding met aanbevelingen als de volgende: start met gezamenlijke examinering door minimaal drie hogescholen, bij voorkeur via een toets die de studievoortgang meet los van de instelling en de gekozen leerweg.

Werk met een onafhankelijk protocol voor externe validering van eindwerkstukken, adviseert de commissie. Benoem tenminste één lid van de examencommissie van buiten de opleiding. Start een register voor hbo-docenten, waarin ook de toetsexpertise van de docent wordt opgenomen, op basis- en senior niveau. Maak toetsingsbeleid onderdeel van accreditatiekaders door op toetsdeskundigheid te letten bij de benoeming van de leden van visitatiecommissies.

De HBO-raad kan zich vinden in dit pakket, omdat het recht doet aan de inhoudelijke kwaliteit van opleidingen, de praktijkgerichte oriëntatie en aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om gezaghebbende diploma’s af te geven. Ook houdt het rekening met reeds lopende kwaliteitsverbeteringen.

[Bron: o.a. persbericht]

Deel dit artikel