19 mei 2024

Eerste vrouwelijke decaan en jongste vrouwelijke hoogleraar op TU/e

EINDHOVEN | NIEUWS |  Update Ir. Elphi Nelissen (51) gaat op 1 juni 2011 aan de slag als decaan van de aculteit Bouwkunde van TU Eindhoven (TU/e). Het is voor het eerst sinds de oprichting van de TU/e in 1956 dat een topfunctie op deze universiteit door een vrouw wordt bekleed. Tevens dr.ir. Maaike Kroon (29) benoemd tot hoogleraar Scheidingstechnologie aan de faculteit Scheikundige Technologie. Zij wordt de jongste vrouwelijke hoogleraar van Nederland.

Nelissen volgt prof. ir. Jan Westra op – sinds 2002 decaan van de faculteit Bouwkunde – die in oktober 2011 met emeritaat gaat. De Eindhovense universiteit voert een gericht beleid voor meer vrouwen op topfuncties en meer vrouwelijke promovendi.  De TU/e wil in drie jaar tijd het aantal vrouwen op topposities meer dan verdubbelen. In 2009 was slechts ongeveer 5,5  procent van de hoofddocenten (uhd´s) en 3 procent van de hoogleraren van het vrouwelijk geslacht.

Elphi Nelissen (Maastricht, 1959) studeerde in 1983 af aan de TU/e in de richting bouwfysica. Sinds 2009 is zij fellow bij de faculteit Bouwkunde van de TU/e. Daarnaast is zij vanaf 1991 directeur en oprichtster van Nelissen Ingenieursbureau b.v. Het bureau heeft zich gespecialiseerd in bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en installatietechniek en telt zeventig medewerkers.

MKB prijs
Met haar ingenieursbureau was zij betrokken bij een aantal omvangrijke bouwprojecten zoals het stadhuis van Nieuwegein en de Effenaar en het Van Abbemuseum in Eindhoven. “Juist door betrokken te blijven bij mijn ingenieursbureau kan ik voeling houden met de praktijk die weer van nut is bij de TU/e en vice versa”, aldus de nieuwe decaan.
Nelissen werd onlangs benoemd tot MKB vrouwelijke ondernemer van het jaar 2010. Zij bekleedt diverse lidmaatschappen zoals het ambassadeursnetwerk voor de bouw en het VHTO (expertisecentrum voor vrouwen in bèta en techniek). Sinds 2005 is zij voorzitter van de Raad van Advies van de faculteit Bouwkunde van de TU/e.
 
Prof. Maaike Kroon
Maaike Kroon, die in haar nog korte loopbaan al veel prijzen won, zal aan de TU/e een eigen groep starten waarin zij onderzoek gaat doen aan nieuwe duurzame scheidingsprocessen voor de chemische industrie. Haar onderzoek zal zich richten op geavanceerde, energie-efficiënte scheidingsmethoden met behulp van onder meer nieuwe hybride materialen en ionische vloeistoffen. Deze nieuwe scheidingsmethoden zullen toepassing vinden bij de productie van hoogwaardige chemicaliën, in nieuwe ontziltingsprocessen, bij dieselproductie uit synthesegas, bij opslag van waterstof en het gebruik van biomassa.

Kroon startte in 1999 haar studie chemische technologie aan de TU Delft. In 2004 behaalde zij cum laude haar ingenieursdiploma en in 2005 rondde zij het TUD honor’s track programma af, eveneens cum laude. Voor haar studieresultaten en haar afstudeerproject heeft zij een groot aantal prijzen gekregen.
Vervolgens promoveerde Maaike Kroon een jaar later cum laude aan de TU Delft  op het proefschrift ‘Combined reactions and separations using ionic liquids and carbon dioxide’. Voor haar promotieonderzoek werd zij onderscheiden met de DSM Science & Technology Award voor het beste proefschrift in de periode 2006-2007 en met de KNCV-prijs voor het beste proefschrift in de periode 2006-2008.

Na haar promotie heeft Maaike Kroon onder meer gewerkt als postdoc aan het MATGAS onderzoekscentrum in Barcelona (Spanje, 2007) en als visiting assistant professor aan Stanford University (VS, 2008-2010). Sinds kort is zij verbonden als universitair docent aan de sectie Proces & Energie van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen van de TU Delft.
 
► Lees hier TU/e wil aantal vrouwen op topposities verdubbelen  

Deel dit artikel