16 april 2024

Tilburgse wetenschapper: Facebook-generatie bestaat misschien niet

TILBURG | NIEUWS | Jongeren en social media is een onderwerp waar ook het onderwijs mee worstelt. Veel scholen kennen gedragsregels over het gebruik van social media, ook in de relatie tussen leraar en leerling. Adolescenten hebben de afgelopen decennia al heel wat etiketten opgeplakt gekregen zoals protestgeneratie, generatie Einstein, generatie X, patatgeneratie en – van meer recente datum – Facebookgeneratie.

Maar hoe hard is deze kwalificatie eigenlijk? De jonge wetenschapper Wouter Steijn deed er in het kader van zijn promotie onderzoek naar. Hij komt in zijn proefschrift, waar hij vrijdag 5 september aan de Universiteit van Tilburg op promoveerde, tot de slotsom dat de Facebookgeneratie misschien niet bestaat.
Dit stempel hebben jongeren van nu gekregen omdat zij geen enkele moeite zouden hebben met het opgeven van hun privacy door hun ziel en zlaigheid bloot geven op internet. Maar Steijn komt tot de coclusie dat hun schijnbaar roekeloze omgang met privégegevens op internet past bij hun ontwikkelingsfase. En is vermoedelijk van voorbijgaande aard. Het zou kunnen betekenen dat de Facebook-generatie niet bestaat.

De promovendus legde 1720 Nederlandse internetgebruikers van 12 tot 87 jaar vragenlijsten voor over hun gedrag op social media. Uit hun antwoorden blijkt, dat dit gedrag vooral wordt ingegeven door de behoeften die horen bij hun ontwikkelingsfase. “Adolescenten zijn vooral bezig met vrienden maken en het vormgeven van hun identiteit”, legt Steijn uit in een persbericht van de universiteit. “Ouderen hebben die behoefte minder; zij zijn meer bezig met de controle die zij hebben over hun data.”

Het verschil in omgang met social media tussen jongeren en ouderen wordt vaak verklaard als generatieverschil: jongeren die opgroeien met internet en social media, de ‘Facebook-generatie’, houden er nu eenmaal andere waarden op na. Steijn vindt die suggestie niet alleen misleidend, maar ook riskant.

Privacyregels niet afzwakken
“De onderliggende gedachte is dat de ontspannen houding van jongeren ten aanzien van privacy hoort bij hun generatie en dus niet meer verandert. Door dat idee kunnen wetgevers en aanbieders van social media gaan denken dat privacy ook niet langer beschermd hoeft te worden. Zodat er op een gegeven moment geen keuze voor privacy meer mogelijk is.”
De onderzoeker verwacht dat naarmate jongeren ouder worden, hun privacy-behoefte zich eveneens zal ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om ook vanuit een technologisch en juridisch oogpunt te bouwen aan een maatschappij waarin die privacy nog te behalen is.

Schoolplein
Voor verdere onderbouwing van zijn idee is langduriger onderzoek nodig. Social media zijn nu eenmaal een recent verschijnsel en de manier waarop mensen ermee omgaan, is nog in ontwikkeling. “Het belangrijkste punt van mijn onderzoek is dat de Facebook-generatie misschien wel helemaal niet bestaat”, zegt Steijn. “Het zijn gewoon jongeren die toegang hebben tot Facebook en daar datgene doen, wat de voorgaande generatie op het schoolplein deed.”
[Bron: persbericht]

Wouter Steijn promoveerde binnen het Tilburg Institute for Law, Technology and Society  (TILT) van Tilburg University. Titel proefschrift: Developing a Sense of Privacy: An investigation of privacy and the difference between young and old in the context of social network sites.  Promotor: prof. dr. J.E.J. Prins, co-promotoren: dr. A.H. Vedder en dr. A.P. Schouten.  

Deel dit artikel