23 juni 2024

21st Century Skills: vaardigheden die in het moderne onderwijs van belang zijn

OISTERWIJK | NIEUWS | Veel ouders verlangen, zo blijkt uit een recente enquête van magazine J/M, naar de ‘strenge’ school van vroeger. Er zijn echter experts die er voor pleiten dat het onderwijs jongeren beter voorbereidt op de samenleving van de toekomst.

Zij zijn van mening dat het huidig onderwijs daarin tekortschiet. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van ict houdt geen gelijke tred met de ontwikkeling van de digitale wereld. Voor Frank van den Oetelaar en Henk Lamers aanleiding om de Nederlandse versie van 21st Century Skills te lanceren.

De term ‘21st century skills’ wordt wereldwijd gebruikt als omschrijving van een samenhangend geheel van vaardigheden dat nodig is om goed te kunnen functioneren in de moderne kennismaatschappij. Een maatschappij die zich kenmerkt door een veranderende arbeidsmarkt met nieuwe banen. “Het aantal banen waarin productiewerk wordt verricht, neemt af. Banen waarin een beroep wordt gedaan op competenties als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en creativiteit nemen toe. Het is vanzelfsprekend dat het adequaat kunnen gebruiken van ict een belangrijke voorwaarde is”, schrijven Van den Oetelaar en Lamers in een white paper.

In dat white paper (gratis te downloaden) schetsen beide experts kort het ontstaan van de kennissamenleving en de gevolgen daarvan. Vervolgens is een overzicht opgenomen van 21st century skills zoals die wereldwijd in diverse modellen worden gehanteerd. Het laatste onderdeel behandelt 21st century skills in relatie tot het onderwijs. Van den Oetelaar en Lamers bieden scholen ondersteuning bij het (door)ontwikkelen van hun aanpak.

Van den Oetelaar was leerkracht op een basisschool in Oisterwijk en is in 1998 aan de slag gegaan als zelfstandig ondernemer op het gebied van ict en onderwijs. Sindsdien heeft hij tal van projecten in het onderwijs opgezet en begeleid. Henk Lamers is innovatie coach die in het verleden onder meer werkzaam was bij het ministerie van Onderwijs.

> Ga hier naar de website om het white paper te downloaden

 

Deel dit artikel