15 juli 2024

KPC lanceert website over maatschappelijke opdracht school

DEN BOSCH | NIEUWS | De school als spil van wijk of buurt. Vooral in grote steden wordt van het onderwijs verwacht dat werk wordt gemaakt van de maatschappelijke opdracht. Om scholen daarbij te ondersteunen heeft KPC Groep een website gelanceerd met informatie en instrumenten.

Dat onderwijs meer is dan taal en rekenen, maar ook een opvoedkundige taak heeft is onomstreden. Onderwijs is er niet alleen om leerlingen voor te bereiden voor een loopbaan, maar ook om hun deelname aan de samenleving. De verwachtingen aangaande die maatschappelijke opdracht zijn erg hoog. Duikt er een probleem op in de samenleving, dan komt die al gauw op het bordje van de school terecht: omgaan met geld, met nieuwe media, pesten, gezondheid, seksualiteit, vandalisme, diversiteit – de lijst is eindeloos. De kans dat een school kopje ondergaat in goede bedoelingen is niet denkbeeldig.   

KPC Groep heeft een praktische aanpak ontwikkeld die scholen kan helpen daarin een begaanbaar pad te volgen. De route omvat drie stappen: In kaart brengen welke behoeften er bij leerlingen (en hun ouders) leven en wat de omgeving biedt. De tweede stap is het vaststellen van de visie en ambities van de school wat betreft de maatschappelijke opdracht. De derde stap is het in uitvoering nemen van de activiteiten die daarop zijn geënt.

De werkwijze is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek dat KPC heeft verricht in samenwerking met drie scholen in het basisonderwijs en drie scholen in het voortgezet onderwijs in grote steden. In Brabant waren Saltoschool De Driesprong in Eindhoven en Kindcentrum Sterrenbosch in Den Bosch bij het onderzoeksproject ‘Opgroeien in de grote stad’ betrokken.

> Meer informatie op de website maatschappelijke opdracht 

Deel dit artikel