23 juni 2024

Nederlandse leerlingen pendelen niet massaal naar Vlaamse scholen

BRUSSEL | NIEUWS | Het is een hardnekkig misverstand dat Nederlandse leerlingen in de grensstreek in steeds grotere aantallen naar Vlaamse scholen gaan. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Vorming en Onderwijs van Vlaanderen.

In het schooljaar 2010-2011 stonden er 23.954 leerlingen met de Nederlandse nationaliteit ingeschreven op een Vlaamse kleuter- of basisschool of middelbare school (secundair onderwijs) ingeschreven. Echter, 76 % van deze kinderen woonde ook daadwerkelijk in België. Het aantal pendelaars dat elke dag vanuit Nederland in het peiljaar naar een Vlaamse school ging bedroeg 5371 (24%).

En volgens officieuze cijfers over 2011 – 2012 zet de stijging van Nederlandse gezinnen die zich in Vlaanderen vestigen door. Het aantal Nederlandse leerlingen op Vlaamse scholen bedroeg afgelopen schooljaar (afgerond) 28.000. Ongeveer 20 procent daarvan zijn pendelaars (5600). Aldus woordvoerder Peter Embrechts van de Stafdiensten Onderwijs en Vorming.

In de media werden en worden vaak veel hogere aantallen leerlingen genoemd. Recent meldde het Eindhovens Dagblad dat er vanuit Nederland dagelijks 12.000 leerlingen de grens oversteken en dat zou in acht jaar een stijging van 50 procent zijn. Het bericht werd vervolgens door Nederlandse én Vlaamse media overgenomen.

De Volkskrant kopte in 2011 ‘Steeds meer kinderen op Vlaamse school’ en het toenmalige actualiteitenprogramma Netwerk had het in 2006 in een reportage over ’17.000 Nederlandse kinderen die naar het Belgische onderwijs vluchten’. Steevast worden de ‘discipline’ en de ‘ouderwetse degelijkheid’ van het Vlaamse onderwijs als verklaring aangevoerd voor deze ontwikkeling.

Dat er in het verleden een vertekend beeld is ontstaan over Nederlandse kinderen op Vlaamse scholen is volgens woordvoerder Embrechts te wijten aan de wijze van registreren. Het begrip nationaliteit werd door de scholen die de leerlingen inschreven in hun administratie niet eenduidig gehanteerd. Sinds 2010 – 2011 is dat probleem uit de wereld geholpen en geven de statistieken wel een getrouw beeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Basisschool in Mechelen

Ga hier naar het rapport over de onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs 2010 – 2011.

Deel dit artikel