17 april 2024

Marcel van Herpen werkt TED Talk uit tot een boek annex manifest

HEESWIJK-DINTHER | NIEUWS | In oktober hield leraar/pedagoog Marcel van Herpen uit Heeswijk-Dinther een TED Talk over waar het volgens hem om draait in het onderwijs: om de leraar. Het verhaal heeft hij nu uitgewerkt tot een boek dat ook bedoeld is als een manifest.

De titel van het boek is ‘IK, de LERAAR’ en daarin bouwt hij voort op zijn boodschap in de TED Talk dat verbondenheid de sleutel van het onderwijs is. In het boek zegt hij onder meer: “We hebben als opvoeders en onderwijzers in wezen allemaal hetzelfde doe voor ogen: we willen dat onze kinderen een gelukkig leven hebben en zich goed ontwikkelen. We weten wat we belangrijk vinden en maken ons over dezelfde dingen zorgen. Niemand is gelukkig met uitval en buitensluiten. Daar hoeven we het dus niet al te lang meer over hebben.”

De leraar zal het zelf moeten doen. ‘Niet alleen, maar wel vanuit een persoonlijk, krachtigh statement”, aldus Van Herpen. Hij vindt ook dat als het onderwijs niet loopt zoals het zou moeten, er naar niet een ander of een instantie wordt gewezen zoals vaak gebeurt. De leraar moet zijn verantwoordelijkheid nemen, hij kan als enige het verschil maken.
Marcel van Herpen (1967) is een representant van het ErvaringsGericht Onderwijs, dat zijn oorsprong vindt op de Universiteit van Leuven. Hij introduceerde dit concept op basisschool Uilenspiegel in Boekel, waar hij als leerkracht werkzaam was.
Van Herpen is medeoprichter van NIVOZ, het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken (o.a. met prof. Luc Stevens). Hij is tevens oprichter van het Expertisecentrum DuOO en EGO Nederland. Van Herpen is ook een veel gevraagde gast voor onderwijsconferenties en congressen.

Het rijk geïllustreerde boek ‘is geschreven uit liefde voor het vak, in het belang van kinderen en ter aanmoediging van alle leraren, in het basis- en voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs. Het kan hen tot steun zijn (perspectief), een verlangen wekken (verbinding) en de noodzakelijke legitimering bieden”. ‘IK, de LERAAR’ is een uitgave van organisatie Het Kind. ISBN: 978-90-819493-1-6. Prijs € 18.
[Bron: persbericht]

> Ga hier naar de TED Talk op Youtube (Engels gesproken)
> Ga hier naar de site van Marcel van Herpen

Deel dit artikel