16 april 2024

Tilburg kiest voor transformatie basisschool tot kindcentrum

TILBURG | NIEUWS | Basisscholen in Tilburg veranderen de komende jaren tot integrale kindcentra (ikc). Dat houdt in dat er een volledig aanbod is van opvang, onderwijs en peuter- en welzijnsvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze trend doet zich ook elders in Nederland voor.

De gemeente Tilburg, de schoolbesturen en Kinderstad (opvang) hebben daarover afspreken gemaakt. Het gaat bij een ikc zowel om een fysieke locatie als een nieuwe organisatievorm. Met deze nieuwe aanpak moeten de ‘breuklijnen’ tussen de diverse voorzieningen, die voor een deel van de kinderen voor overgangsproblemen zorgt, verdwijnen. Er ontstaat dan een doorlopende pedagogische en onderwijslijn. De nieuwe koers is een uitwerking van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) voor 0 tot en met 12-jarigen.

Proefproject
Om ervaring op te doen met de nieuwe aanpak worden er acht pilots opgestart. Er waren zestien kandidaten voor deelname aan de proef. De acht scholen die ermee aan de slag gaan zijn Vuurvogel (Noordhoek), Christoffel (Zorgvlied), Koolhoven (Reeshof), De Kuil (Udenhout), De Bodde (Wandelbos), Wandelbos, Rendierhof (De Reit) en Pendula (Hoogvenne). Uiteindelijk moet dat resulteren in een basismodel ikc voor heel Tilburg.

Geert de Wit, directeur van Kinderstad zegt in een persverklaring: “Het zou mooi zijn als de pilots een eerste stap op weg zijn naar een voorziening waar kinderen centraal staan en waarbij de bestuurlijke en inhoudelijke schotten tussen kinderopvang en onderwijs definitief zijn verdwenen”.

Leerrijk
Hans van Daelen, voorzitter van T-Primair, de koepelorganisatie voor besturen in het basisonderwijs: “Waar het om gaat is dat de ontwikkeling van het kind centraal wordt gesteld in een leerrijke omgeving, waarin zoveel mogelijk disciplines samenwerken. Onderwijs en kinderopvang spannen zich als kernpartners in om deze ambitie waar te maken vanuit een eenduidige professionele visie. Het zal tenslotte zo moeten zijn dat de ouders, onze primaire partners, de meerwaarde zien en ervaren”.

“Omdat de pilots de opdracht hebben om binnen twee jaar toe te werken naar een volwaardig IKC, geeft dit de ruimte om ook de verbindingen met de transities jeugdzorg en passend onderwijs goed vorm te geven”, aldus wethouder Marieke Moorman van Onderwijs & Jeugd in een persverklaring.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel