29 februari 2024

Trouw: Een onvoldoende voor eenzesde van de vo-afdelingen in Brabant

NIEUWS | Van alle afdelingen van het voortgezet onderwijs in Brabant scoort bijna eenzesde een onvoldoende op het eindoordeel, aldus dagblad Trouw in de jaarlijkse onderwijsbijlage Schoolprestaties.

De scholen voor voortgezet onderwijs in Brabant hebben gezamenlijk 382 afdelingen, verdeeld over vmbo (basis, kader, gemengd/theoretisch), havo en vwo. Van deze afdelingen scoren er volgens Trouw 62 lager dan een zes, dat ongeveer 16 procent. Er zijn diverse scholen die eruit springen, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant.

In het vmbo-basis en kader staat het Vakcollege Knippenberg (Helmond) met een 4 onderaan. Bij vmbo-g/t scoren ’t Bergse VMBO (Bergen op Zoom), Vakcollege Knippenberg, SG Tongerlo (Roosendaal) en Christiaan Huygenscollege in Eindhoven (locatie Strausslaan) een cijfer 3.
In de havo is het laagste cijfer dat scholen in Brabant scoren een 5 (in totaal zes scholen). In het vwo staan het Jeroen Boschcollege (Den Bosch) en Scholengemeenschap Stevensbeek ieder met een 3 onderaan, het Elde College (Schijndel) heeft een 4. De rest van de onvoldoendes zijn vijven.

Hoge cijfers
Aan de bovenkant doet het Elde College (Schijndel) het met een 9 goed in het vmbo-basis. Bij kader is geen cijfer 9 uitgedeeld, wel hebben tien scholen een 8. Ook bij vmbo-g/t geen cijfer 9, wel acht scholen met een cijfer 8.
Bij de havo zijn drie scholen met een cijfer 9, Peellandcollege (Deurne) en twee locaties van het Christiaan Huygenscollege (Eindhoven). Bij het vwo scoort het Christiaan Huygenscollege als enige het cijfer 9.   

De scores zijn door prof. Jaap Dronkers en dr. Stan van Alphen in opdracht van Trouw berekend op basis van gemiddeld cijfer centraal examen, onvertraagd naar diploma, het aantal vakken met gemiddeld cijfer lager dan een zes en (voor vmbo-g/t, havo en vwo) het aantal kernvakken met een gemiddeld cijfer lager dan een zes.
Afdelingen die in drie vakken op het centraal examen gemiddeld onvoldoende scoren halen sowieso een onvoldoende. Trouw volgt hierin de slaag/zakregeling zoals die voor leerlingen geldt. Haalt de school een of meer onvoldoendes in de kernvakken Nederland, Engels en wiskunde dan legt dat extra gewicht (negatief) in de schaal.

Onderwijsinspectie
Vorig jaar kende Trouw op basis van de cijfers geen eindoordeel toe, maar daartoe is nu toch overgegaan omdat het de lezers houvast geeft. De gegevens voor de berekening van de scores zijn afkomstig van de Onderwijsinspectie (te vinden op de opbrengstenkaart) en zijn gebaseerd op het schooljaar 2008-2009.  De cijfers van afgelopen schooljaar zijn nog niet beschikbaar.
In een analyse van de schoolprestaties over het vorige schooljaar komt de Trouwredactie tot de conclusie dat op twintig procent de scholen een ‘vijfjescultuur’ heerst. De leerlingen die op die scholen slagen ondanks dat ze op drie examenvakken toch lager dan een zes score. Ze halen hun diploma omdat een 5,5 of hoger wordt afgerond naar een zes.

De Groningse hoogleraar onderwijskunde Wim van de Grift laat zich in Trouw kritisch uit over de calculerende leerling. “Als we net zo goed willen scoren als de landen in Zuidoost Azië, moeten we vooral onze vwo-leerlingen tot topprestaties brengen.”  Trouw signaleert veel leerlingen in de kaderleerweg geen zes scoren voor wiskunde en Nederlands.
 
► Lees hier: Opinie: Kanttekeningen bij schoolprestaties
► Lees hier een interview met prof. Dronkers over aanscherping examencijfers
► Lees hier: Scholen geven openheid over hun prestaties
► Ga hier naar de site van Trouw

Deel dit artikel