27 mei 2024

Havisten van KSE doen een dag in de week ervaring in bedrijven op

ETTEN-LEUR | NIEUWS | Vijfentwintig leerlingen die volgend jaar in havo-4 zitten van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) gaan een dag per weg ervaring opdoen in het bedrijfsleven. Dat is in het kader van het programma International Business School (IBS).

Vanaf augustus zitten deze scholieren samen in een havo 4-klas die een aangepast IBS-programma binnen het E&M-profiel gaat volgen. Naast het reguliere lesprogramma maken deze leerlingen één dag per week op diverse manieren binnen en buiten de school kennis met het bedrijfsleven. De betrokken docenten passen het curriculum voor deze groep aan, nodigen ervaringsdeskundigen voor gastcolleges en workshops uit en koppelen schoolopdrachten aan bedrijfsbezoeken.

In deze aanpak werkt de school nauw samen met Avans Hogeschool en hogeschool NHTV in Breda en met het lokale bedrijfsleven. Daartoe ondertekenden Peter van Heusden (rector KSE), Edwin Verlangen (directeur van de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool) en Jos van der Sterren (directeur van de Academie voor Toerisme van NHTV) op 27 mei een overeenkomst voor een partnership.

 

Rector van KSE Peter van Heusden (links) ondertekent samen met Edwin Verlangen (Avans Hogeschool) de overeenkomst tot samenwerking. Foto’s Rob van Gils.

 

 

 

 

“Het belang van de IBS voor onze leerlingen zit hem vooral in het verkrijgen van inzicht in de benodigde competenties voor hun vervolgstudie en van een hogere motivatie voor het succesvol afronden van hun havo opleiding”, stelt Peter van Heusden. De samenwerking heeft tot doel dat naast studenten en leerlingen ook docenten van de instellingen leren van elkaar.

Van Heusden: “De IBS heeft als belangrijke meerwaarde dat hbo-instellingen en wij als KSE door de samenwerking meer inzicht krijgen in wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.” Er zullen diverse activiteiten worden georganiseerd zoals het opzetten van onderwijsprogramma’s die worden ontwikkeld voor KSE-leerlingen en die worden gegeven op de hogescholen. Deze programma’s komen tot stand na overleg en afstemming tussen docenten van de instellingen.
[Bron: persbericht]

De leerlingen die volgend jaar het IBS programma volgen.

Deel dit artikel