17 april 2024

Iets minder leerlingen VO geslaagd in 2012

NIEUWS | Er zijn in de zomer van 2012 iets minder leerlingen geslaagd voor hun examen op de middelbare school dan het jaar ervoor. Maar de de leerlingen behaalden gemiddeld wel een hoger cijfer voor het centraal examen. Bij de schoolonderzoeken waren de resultaten iets lager.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Onderwijs. Er is dit jaar met extra spanning uitgekeken naar de resulaten van de examens in het voortgezet onderwijs omdat de eisen verscherpt zijn. Het gemiddelde van de cijfers op het centraal examen moet voortaan een voldoende zijn. De vrees bestond dat er aanzienlijk meer leerlingen zouden zakken. Dat blijkt dus mee te vallen.

In 2011 lag het slagingspercentage voor alle examenleerlingen (vmbo, havo, vwo) op 90,5 procent. Nu is dat – op basis van voorlopige gegevens – 88,7 procent. Verdeeld over de verschillende nivueas waren de slagingspercentages afgerond als volgt. Vmbo basis 95%, vmbo kader 93%, vmbo tl/gl (mavo) 89%, havo 85% en vwo 87%.

Uit de eerste analyse van de gegevens blijkt verder dat de leerlingen gemiddeld iets hogere cijfers hebben behaald voor de vakken van het centraal examen. Minister Van Bijsterveldt is tevreden over de prestaties van de leerlingten.  “Mijn complimenten naar alle leerlingen en docenten! Hun extra inzet is beloond. Dat betekent niet alleen voor veel leerlingen dat felbegeerde diploma; de extra inspanning van leerlingen én docenten heeft ook geleid tot hogere cijfers. Met deze extra bagage maken jongeren meer kans op succes in het vervolgonderwijs.” In september zijn de definitieve resultaten bekend.

► Lees hier de reactie van de VO-raad

Deel dit artikel