16 juli 2024

Proef: Docent geeft via internet les aan twee klassen tegelijk

RAAMSDONKVEER | OUDENBOstudiedag_ict_2_nove_2013.jpgSCH | NIEUWS | Op twee middelbare scholen in West-Brabant loopt sinds het begin van het schooljaar een
proef waarbij een docent via internet ook lesgeeft aan een klas op een andere locatie.

Deze pilot ‘Leren op afstand’ moet uitwijzen of op deze manier effectiever gebruik kan worden gemaakt van leraren in vakken waar een schaarste aan is, of gaat ontstaan. Aan het experiment doen twee scholen mee, het Dongemond College (Raamsdonkveer) en het Markland College (Oudenbosch). Docent Alphons de Lange geeft op het Dongemond les in wiskunde D, en leerlingen op het ruim twintig kilometer verderop gelegen Markland College volgen tegelijkertijd via internet die les.

De scholen werken in deze pilot samen met OnsNetEindhoven, het innovatieplatform van de VO-raad (leermiddelen) en Schoolnet Brabant. De proef duurt een heel jaar. Ook voor leerlingen die door ziekte niet naar school kunnen, kan dit een oplossing zijn. Zij kunnen immers van thuisuit via hun eigen pc de les volgen.
Voor meer informatie over de projectbeschrijving kan men terecht bij Liesbeth Neef van Schoolnet Brabant:  l.neef@schoolnetbrabant.nl.

► Lees ook het artikel ‘Innovatief Brabant als oplossing voor de klassieken’

Deel dit artikel