17 april 2024

Fontyslector Sanderse promoveert op morele vorming van leerlingen

Dr. Wouter Sanderse

NIJMEGEN | NIEUWS | Wouter Sanderse (Den Haag 1982) is maandagochtend 19 november gepromoveerd op een proefschrift dat gaat over hoe leraren kunnen bijdragen aan de morele vorming van hun leerlingen. Sanderse is op 1 november begonnen als lector ‘Beroepsethiek van leraren’ aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg.

Voor de meeste leraren staat vast dat ze niet alleen een vak geven, maar dat ze indirect ook hun leerlingen ook beïnvloeden als het gaat om morele vorming. Dat doen ze al omdat ze ook al mens voor de klas staan, met hun eigen deugden en ondeugden. Morele vorming is meer dan een ‘lesje ethiek’, aldus de promovendus.

Maar hoe ga je hier als leraar in het voortgezet onderwijs mee om. Volgens Sanderse wordt daar te weinig over nagedacht binnen het onderwijs en binnen de lerarenopleidingen. Maar leraren hebben veel behoefte aan een moreel kompas. Zodat ze voor zichzelf en in dialoog met anderen kunnen beargumenteren wat van een voorbeeldige leraar mag worden verwacht.
Sanderse stelt dat leraren zich beter van hun taak kunnen kwijten als ze meer inzicht hebben in de betekenis van ‘morele vorming’. Daarom onderzocht hij drie vragen: waaruit bestaat die moreel vormende taak, waarom is ze van belang, en, hoe kunnen leraren de morele ontwikkeling van leerlingen het beste stimuleren?

Sanderse beantwoordde ze door te rade te gaan bij een antieke filosofische theorie, namelijk de deugdethiek van Aristoteles (384–322 v. Chr.), wiens praktische filosofie in de twintigste eeuw een ware opleving doormaakte. Verder weerlegt Sanderse veel van de kritieken die in de tweede helft van de twintigste eeuw op de deugdethiek zijn geuit. De hedendaagse deugdethiek blijkt zich goed staande te kunnen houden tussen de drie dominante benaderingen in de twintigste eeuw: waardeverheldering, cognitieve ontwikkeling en zorgethiek.

Praktisch toepasbaar

Afgezien van de theoretische bijdrage die de deugdethiek aan discussies over de aard en wenselijkheid van morele vorming levert, biedt ze vooral ook een concreet leidraad voor de praktische invulling van morele vorming in het onderwijs, weet Sanderse uit ervaring. Naast zijn promotieonderzoek gaf hij de afgelopen jaren trainingen over morele vorming en moreel leiderschap aan groepen docenten en schoolleiders (www.morelevorming.nl).
[Bron: persbericht]

> Lees ook een interview met Sanderse

Over Wouter Sanderse
Hij studeerde Bedrijfscommunicatie en Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2007 startte hij met zijn promotieonderzoek binnen het Centrum voor Ethiek van de Radboud Universiteit. Dit combineerde hij met de functie van coördinator van het Centrum voor Ethiek en secretaris van de ethische commissie van de Radboud Universiteit. Wouter Sanderse is naast docent Filosofie aan de Radboud Universiteit per 1 november 2012 lector Beroepsethiek van leraren’ aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
Wouter Sanderse, ‘Character education. A neo-Aristotelian approach to the philosophy, psychology and education of virtue’, Delft: Eburon, 2012
Promotor: prof. dr. Paul van Tongeren

Deel dit artikel