20 juli 2024

Forse subsidies voor onderzoekers Brabantse universiteiten

TILBURG | EINDHOVEN | Onderzoekers op twee Brabantse universiteiten hebben forse subsidies in de wacht gesleept voor hun onderzoeksprojecten. Op de Tilburgse universiteit vielen vier wetenschappers in de prijzen, op de universiteit in Eindhoven twee.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 800.000 euro. Het gaat om subsidies die verstrekt worden door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van het zogeheten Vidi-programma. Dat is bedoeld om excellente wetenschappers in staat te stellen hun onderzoekslijn verder uit te bouwen. Het binnenhalen van die subsidies is geen sinecure. De aanvrager moet een stevig onderbouwd voorstel indienen, en dat vervolgens ‘verdedigen’ voor een commisie van deskundigen. Van de 540 aanvragen die er dit  jaar werden ingediend werden er 88 uitverkoren.

Op de Universiteit van Tilburg kregen de volgende wetenschappers een Vidi-subsidie:

Financiële beslissingen: lessen uit de geschiedenis
Dr. Fabio Braggion – Tilburg School of Economics and Management
Belastingen en bijbehorende wetgeving zijn belangrijke factoren wanneer bedrijven besluiten tot een aandelenuitgave of dividenduitkering. Hun werkelijke impact is echter onduidelijk. Braggion bestudeert hoe deze financiële beslissingen van bedrijven veranderden toen overheden bedrijfsbelastingen en regelgeving invoerden in de afgelopen eeuw.
Emoties en economische beslissingen

Dr. Gijs van de Kuilen, Tilburg School of Economics and Management
Emoties zijn van invloed op economische beslissingen van mensen, maar hoe en welke emoties precies een rol spelen is grotendeels onbekend. In dit project gaan de onderzoekers de relatie tussen emoties en keuzegedrag in kaart brengen met een nieuwe meetmethode.
Making Scientific Inferences More Objective

Prof. dr. Jan Sprenger – Tilburg School of Humanities
De autoriteit van de wetenschap bij het grote publiek is afhankelijk van de objectiviteit van wetenschappelijke gevolgtrekkingen. In dit project wordt het fundament van statistisch redeneren opnieuw doordacht om deze objectiviteit te verbeteren.
Grote roofdieren en het natuurbeschermingsrecht

Mr. dr. Arie Trouwborst – Tilburg Law School
Wolven, beren en lynxen zijn in Europa bezig met een terugkeer. Goed nieuws voor de natuur, maar het leidt ook tot conflicten met de mens. Dit onderzoeksproject zoekt uit hoe het natuurbeschermingsrecht de ‘carnivore comeback’ in goede banen kan leiden.

De TU/e ontvangt dit jaar twee Vidi’s:

Culturele evolutietheorie
dr. Krist Vaesen (Industrial Engineering & Innovation Sciences)
Vaesen, onderzoeker in de groep Philosophy & Ethics, adresseert de trend waarbij fenomenen in de cultuur als taal, techniek en religie beschreven worden aan de hand van methodes uit de evolutionaire biologie. Dit terwijl cultuur de mens juist onderscheidt van andere biologische soorten. Zo ziet Vaesen bijvoorbeeld biologische stambomen gebruikt worden om de ontwikkeling van pijlpunten of zelfvoorzienende landbouw te beschrijven.
Volgens Vaesen is deze ‘Darwinizering van cultuur’ in het wetenschappelijk onderzoek reden tot voorzichtigheid, want in tegenstelling tot de biologie is binnen de cultuur nooit kritisch gekeken naar de toepasbaarheid van biologische methoden voor culturele fenomenen. Hij is de eerste die zich op dit vraagstuk werpt. Hij gebruikt een statistische methode om te toetsen of de biologische modellen nog steeds de juiste uitkomsten geven als de oorspronkelijke aannames variëren.

Enkel enzym
dr. Peter Zijlstra (Technische Natuurkunde).
Zijlstra, onderzoeker in de groep Molecular Biosensors for Medical Diagnostics, richt zich op het bestuderen van een enkel enzym in een levende cel. Enzymen reguleren biochemische processen in een cel. Tot nu toe kon de enzymactiviteit alleen in schoon water worden bestudeerd, een omgeving die niet representatief is voor een levende cel die volgepakt zit met moleculen en organellen. De onderzoekers gaan een klein gouden nanodeeltje gebruiken, dat werkt als een zaklampje met afmetingen van enkele tientallen nanometers.
Met dit nano-zaklampje kan een volume in de cel worden belicht dat meer dan 10.000 keer kleiner is dan met een gewone microscoop mogelijk is. Hiermee zal duidelijk worden wat de invloed van de complexe omgeving in de cel is op de activiteit van het enzym. In de toekomst hoopt Zijlstra inzicht te krijgen in de relatie tussen de activiteit van individuele biomoleculen in een cel en het functioneren van de cel als geheel.
[Bron: persberichten]

> Zie ook: Drie jonge wetenschappers TU/e met Rubiconbeurs naar Amerika

TU/e wil aantal vrouwen op topposities in drie jaar verdubbelen

Deel dit artikel