23 juni 2024

Vincent van Gogh als inspiratiebron

NIEUWS | Vincent van Gogh was een geboren en getogen Brabander (Zundert, 1853), maar in zijn korte leven trok hij van hot naar haar. Drie plaatsen in Brabant voelen zich in ieder geval nadrukkelijk verbonden met ‘onze’ Vincent: Zundert, Tilburg en Nuenen.

Van Gogh heeft niet alleen een indrukwekkende collectie schilderijen nagelaten, hij is tot op de dag van vandaag een belangrijke inspiratiebron. Ook voor het onderwijs. In Tilburg koestert het Koning Willem II College hem als oud-leerling van wat toen nog de Rijks HBS heette. Weliswaar zat Van Gogh maar korte tijd op deze school (de eerste klas en een deel van de tweede), het is toch wel een bijzonder gegeven waarmee je voor de dag kunt komen.

Ook letterlijk, want hij staat op een schoolfoto die in 1866 of 1867 is gemaakt. Het origineel was al die tijd in het bezit van de school, maar is vanaf 1 februari officieel in eeuwigdurende bruikleen van de gemeente Tilburg. De stad heeft het verblijf van Van Gogh op de Rijks HBS (toen nog gevestigd in het voormalige paleis van Koning Willem II) inmiddels behendig uitgebuit. In het oude paleis-raadhuis is nu het Tekenlokaal van Vincent van Gogh ingericht, bedoeld om de geschiedenis van de kunstenaar te belichten. Maar veel bezoekers denken dat het écht zijn atelier is geweest.

Vincent van Gogh op de eerste rij voor Rijks HBS Koning Willem II.

Hoe het ook zij, het Koning Willem II College is in de voetsporen van de oud-leerling getreden want de school kent een muzische stroming voor leerlingen die de ontwikkeling van hun kunstzinnige talenten willen combineren met het behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs.
Ook in het onderwijs in Nuenen weten ze Vincents kortstondige verblijf op waarde te schatten. Op het Pleincollege doen ze veel aan kunst en cultuur. Eind vorig jaar werd de school genomineerd voor de provinciale Onderwijsprijs met een project over Vincent van Gogh (zie foto’s).  Als leerling is Van Gogh, gemeten naar onze maatstaven, geen goed voorbeeld want hij was een voortijdig schoolverlater.
En dan is er het nog het idee om het op te richten University College van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven naar Vincent van Gogh te noemen.
 
 Van Goghproject Pleincollege Nuenen

Deel dit artikel