19 mei 2024

Baangarantie voor studenten die opleiding leraar techniek doen

EINDHOVEN | NIEUWS | Jongeren die bij Fontys een hbo-opleiding tot leraar techniek volgen krijgen de garantie dat ze na hun afstuderen een baan vinden. Dat kan in het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) zijn, maar ook in het bedrijfsleven.

Deze baangarantie maakt onderdeel uit van een convenant dat de Fontys Hogescholen en het Summa College (mbo-school) op 6 juni ondertekenen met een groot aantal bedrijven en brancheverenigingen in de technische sector. Het convenant vloeit voert uit het nationale Techniekpact en is bedoeld om de interesse bij jongeren voor een opleiding in de techniek te vergroten. Door deze samenwerking kunnen studenten van de lerarenopleiding ervaring opdoen in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Dat maakt een opleiding niet alleen uitdagender, de (aankomende) leraren houden zo ook goed voeling met de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Scholingstraject
Het convenant omvat niet alleen veranderingen in de opleiding voor leraar technisch beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven zet zich in voor meer en beter begeleide stageplaatsen en gaat actief werven op de combinatie van werken en lesgeven. Aanvullend op het convenant is voor de stagebegeleiders in het bedrijfsleven een scholingstraject opgestart met behulp van het A+O Metalektro Fonds. Deze begeleiders kunnen aan de hogeschool een zogenaamde Associate degree gaan volgen, een opleiding die qua niveau tussen mbo 4 en een hbo-bachelor ligt.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel