27 mei 2024

Associate degree is succes en krijgt erkende status

DEN HAAG | NIEUWS | De Associate degree (Ad) opleidingen krijgen een vaste plek in het hoger beroepsonderwijs. De ervaringen die tijdens de proefperiode sinds 2006 zijn opgedaan zijn positief. Instellingen, studenten en werkgevers zijn doorgaans tevreden over deze nieuwe opleidingsroute.Staatssecretaris Halbe Zijlstra schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich op een evaluatieonderzoek dat in opdracht van OCW is uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek.

Een Ad-programma duurt maximaal twee jaar en is enerzijds bedoeld als schakel tussen mbo en hbo, maar leidt anderzijds ook naar de arbeidsmarkt. Een Ad is geen op zichzelf staande opleiding, het is onderdeel van een hbo-bachelor. Het wordt wel aangeduid als ‘kort hbo’.
Een van de voordelen van een Ad-traject is volgens Zijlstra de relatief korte studieduur. Daardoor is het traject aantrekkelijk voor werkenden en mbo-afgestudeerden die anders niet zo gauw voor een vierjarige hbo-studie zouden kiezen. Van de Ad’ers komt 24% rechtstreeks van het mbo niveau 4 en 48% combineert de studie met een baan.

Het aantal programma’s dat is goedgekeurd bedraagt nu 139. De instroom in de Ad is gestegen tot ruim 2.200 personen in het studiejaar 2009/2010 van wie circa de helft deeltijd of duaal studeert. Het totale aantal behaalde Ad-getuigschriften bedraagt 2.048 over de periode 2006 tot en met 2010. De staatssecretaris verwacht dat de belangstelling voor de Ad nog zal toenemen als het zijn pilotstatus kwijtraakt en definitief onderdeel is van het stelsel.

Brabant
In Brabant zijn de meningen bij de twee grote hogescholen verdeeld over de wenselijkheid van Ad-programma’s. Avans Hogeschool is er een voorstander van, maar Fontys ziet er weinig in. In het Brabants Dagblad van 12 februari betoogde Wintels dat deze korte routes alleen maar leiden tot versplintering van het aanbod. ‘Het kost aandacht, energie en geld, en gaat daarmee ontegenzeggelijk ten koste van het verder verhogen van de basiskwaliteit van het hbo-bachelorniveau’, aldus Wintels.

SEO Economisch Onderzoek reageerde al eerder kritisch op Wintels’ opvattingen. Lees hier de opiniebijdrage.

Deel dit artikel