15 juli 2024

Katholieke scholen doen het relatief goed

UTRECHT | NIEUWS | Onder katholieke scholen zijn er relatief weinig die het predikaat zwak of zeer zwak hebben. Dat meldt de Onderwijsinspectie op basis van het jaarlijks overzicht van scholen die niet aan de kwalitatieve ondergrens voldoen.

Uitgesplitst naar de kwalificaties voldoende, zwak of zeer zwak scoren de katholieke scholen 95,1%, 4,1% en 0,8%. Voor alle Nederlandse scholen samen zijn de cijfers respectievelijk 93%, 6%  en 1%. Van de andere denominaties doen de algemeen bijzondere scholen het bijna net zo goed als de katholieke scholen.
 
De kwaliteit van islamitische basisscholen blijft nog steeds ver achter bij scholen van andere richtingen, maar de scholen in Brabant vormen daarop een uitzondering. Landelijk scoort 20% van de islamitische scholen zwak en 7,5% zeer zwak. Wel is het zo dat de islamitische scholen vooruitgang boeken. In Brabant scoren zeven van de acht islamitische scholen voldoende, een school staat te boek als zwak.
 
Geen verrassing
Dat de katholieke scholen het naar verhouding goed doen is overigens geen verrassing. De afgelopen decennia kwam uit onderzoeken dat beeld telkens naar voren. Onderwijssocioloog prof. Jaap Dronkers heeft ooit eens gezegd dat de kwaliteit van de katholieke scholen waarschijnlijk te danken is aan het feit dat veel scholen steunden op religieuze ordes, zoals de Fraters van Tilburg, die veel aan onderwijs deden.

Islamitische scholen in Brabant scoren bijna allemaal voldoende

Daarmee is niet gezegd dat scholen nu maximaal presteren. Onderzoek van oud-inspecteur Joop Smits uit Berkel-Enschot heeft aangetoond dat er maar weinig scholen zijn die excellent presteren. Tot de scholen die er wel in slagen hun leerlingen op een  hoger plan te laten presteren behoren in Brabant een achttal kleurrijke scholen met veel allochtone leerlingen.
 
Het predikaat zwak of zeer zwak hangt af van de mate waarin scholen erin slagen om de prestaties van iedere leerling te optimaliseren en of het onderwijsproces op de school voldoende is of onvoldoende. Van een zwakke school is sprake als de bereikte prestatievorderingen van de leerlingen onvoldoende zijn. Als daarnaast ook het onderwijsproces onvoldoende is, wordt gesproken van een zeer zwakke school.
 
Nederland telt 7173 basisscholen waarop ruim 1,4 miljoen kinderen les krijgen. Ca. 77.000 van hen zitten op een zwakke school en ca. 11.000 op één van de 49 zeer zwakke scholen.
 
Zeer zwakke scholen in Brabant
In Brabant staan ongeveer 900 basisscholen waarvan ongeveer twee derde katholiek is; landelijk is dat iets minder dan een derde. In Brabant zijn er volgens het meest recente maandelijkse overzicht van de inspectie vier scholen met het predikaat zeer zwak. Dat zijn De Blinkerd (Oss), De Molenvliet (Klundert), ’t Fort (Bergen op Zoom), De Cocon (Klundert).
 
Echter, rapporten van de inspectie van individuele scholen wijzen uit dat dit aantal hoger ligt. Zo hebben de scholen Paus Joannes en Kameleon in Den Bosch vrij recent het oordeel zeer zwak gekregen en dat geldt ook voor De Vlindertuin in Bergen op Zoom.
In het Onderwijsverslag dat medio april verschijnt, wordt uitgebreider op het fenomeen (zeer) zwakke school ingegaan.
 

Deel dit artikel