16 april 2024

Creatieve oplossing voor autistische leerlingen in strijd met de wet

 TILBURG  |  EINDHOVEN |  NIEUWS | Twee scholen in Brabant zijn door de Onderwijsinspectie op de vingers getikt voor het geven van havo/vwo-onderwijs aan autistische leerlingen.
Om het dure onderwijs te betalen hadden de scholen in Tilburg en Eindhoven een speciale constructie opgezet. Die is onrechtmatig, concludeert de onderwijsinspectie. Het ministerie van onderwijs bekijkt of de verkregen subsidie – mogelijk vele tonnen – wordt teruggevorderd.

De scholen waar het om gaat zijn de Frater van Gemert in Tilburg en Pleinschool Helder in Eindhoven, die ieder ongeveer honderd leerlingen hebben met een stoornis in het autistisch spectrum. In Tilburg gaat alleen om havo, in Eindhoven om havo en vwo. Beide scholen zijn enkele jaren geleden begonnen met het bieden van onderwijs aan autistische leerlingen omdat er op havo/vwo-niveau nauwelijks speciaal onderwijs is. Hoewel uit onderzoek van Trouw afgelopen vrijdag bleek dat de behoefte aan dergelijk onderwijs zeer groot is, geven de meeste speciale scholen les op vmbo-niveau.

Kleinschalig
Leerlingen uit het special ‘lager’ onderwijs die een hoger niveau aankunnen, zijn aangewezen op gewone middelbare scholen, maar omdat daar nauwelijks deskundige begeleiding beschikbaar is vallen veel leerlingen uit. In Tilburg en Eindhoven kregen ze les in een kleinschalige omgeving met deskundige ondersteuning.

“Er waren leerlingen die al maanden lang thuis zaten en waarvan de ouders wanhopig waren. Dankzij deze oplossing zitten deze kinderen nu weer op school”, zegt Frans Bakermans, directeur van Plein College Helder.

Speciale school
Maar de ontwikkelde voorziening is erg duur. Zelfs met geld voor extra begeleiding, het zogeheten rugzakje, kregen de scholen de financiën niet rond. Daarom bedachten de scholen in Tilburg en Eindhoven een creatieve oplossing. De betrokken leerlingen werden ingeschreven op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, maar kregen les op de reguliere scholen. Omdat voor een leerling in het speciaal onderwijs veel meer geld beschikbaar is, konden de scholen het dure onderwijs aan de autistische leerlingen toch betalen.

U-bocht
De onderwijsinspectie is het echter niet eens met deze ‘u-bochtconstructie’. Een school krijgt zo veel meer geld dan waar ze eigenlijk recht op heeft. “En dat is in strijd met de wet”, aldus een woordvoerder van de inspectie. De bedachte constructie is nu op last van de inspectie stopgezet. Ook heeft de inspectie een brief naar alle speciale scholen in het land gestuurd om te waarschuwen voor de onrechtmatige oplossing.  Het ministerie moet beslissen over eventuele vervolgstappen.
[Gepubliceerd in dagblad Trouw 16 mei 2011]

Tijdelijke oplossing
De Frater van Gemerschool heeft inmiddels noodgedwongen een leerlingenstop afgekondigd en zoekt naarstig naar een oplossing. Pleinschool Helder heeft een tijdelijke oplossing gerealiseerd in samenwerking met andere besturen, de gemeente Eindhoven en enkele ‘mecenassen’

► Lees hier meer in interviews over de Frater van Gemert en hier over Pleinschool Helder

Deel dit artikel