20 april 2024

Frater van Gemertschool: ‘Niet het kind maar het systeem staat centraal’

TILBURG | ACHTERGROND | Paula Sukel heeft als bestuurder van de Frater van Gemertschool in Tilburg diverse malen met het departement en met de inspectie rond de tafel gezeten. Of er toch niet een modus was te vinden om het onderwijs voor leerlingen met autisme op havo-niveau overeind te houden.

Maar de gesprekken waren tevergeefs. “Niet de belangen van het kind staan centraal, maar dat van het systeem. Men stelt zich heel rigide op”, constateert Sukel bitter. Ze is  lid van het college van bestuur van Onderwijsgroep Tilburg, waartoe de Frater van Gemertschool behoort. 

Ook in de Tilburgse situatie diende men zich aan de wettelijke regel houden dat het onderwijs wordt verzorgd op de school waar de leerling staat ingeschreven, was de boodschap van de overheid.

En dat was niet geval want de leerlingen stonden in de administratie van de vso-school De Keijzer in Goirle, maar ze kregen les op de Frater van Gemertschool (vmbo, lwoo) in Tilburg. De u-bochtconstructie werd in 2009 door de inspectie als onrechtmatig bestempeld en moest worden beëindigd.  De confrontatie met de inspectie was niet aangenaam, zegt Sukel. “We werden weggezet als fraudeurs, we zouden misbruik van overheidsgelden hebben gemaakt. Alsof we er persoonlijk voordeel bij hadden.”

Licentie
Maar met het overhevelen van de leerlingen naar de Frater van Gemert was de kou allerminst uit de lucht. De Frater van Gemert heeft namelijk alleen een vmbo-licentie, niet voor het havo. De inspectie was bereid, omwille van de belangen van de leerlingen, bij hoge uitzondering de situatie te gedogen tot alle leerlingen hun diploma hebben. De leerlingen staan als extraneus ingeschreven bij het Theresialyceum, een havo/vwo-school van OMO, en doen daar examen.


Leerlingenstop
Nieuwe leerlingen zijn er daarom tot op heden niet meer aangenomen, de school wil geen risico lopen. Mogelijk dient zich een oplossing aan door samenwerking met het Theresialyceum. Docenten van deze school zijn nu al nauw betrokken bij het onderwijs aan deze leerlingen met autisme.  Beide besturen hebben afgesproken dat ze hoe dan ook een voorziening creëren met een havo/vwo-licentie.

Sukel kan er met haar pet niet bij dat de overheid zo star is. “Leerlingen  met autisme die nu uit de boot vallen, ouders die zich geen raad meer weten met hun kind. Er is zoveel behoefte aan deze voorziening. ”  Op de kwaliteit van het onderwijs had de inspectie overigens aanvankelijk kritiek, maar Sukel wijst erop dat de examenresultaten goed zijn.

Ervaring
Dat juist de Frater van Gemert het havo-onderwijs heeft opgepakt heeft er mee te maken dat de school al ervaring had opgedaan met leerlingen op het vmbo. Op het hoogtepunt volgden ruim honderd leerlingen met autisme onderwijs op de ´de Frater´.

En nog altijd hangt er een claim van het ministerie van OCW boven de school. Die kan in het meest ongunstige geval meer oplopen tot dan twee miljoenen. Maar ook in de toekomst blijft de financiering heikel, want de toepasselijke regeling (regulier plus ‘rugzakje’) is niet toereikend. Op dit moment legt de school al 1500 euro per leerling toe. “Dat is niet vol te houden, en als de bezuinigingen op passend onderwijs doorgaan dan wordt het gat alleen maar groter”, zegt Sukel.

► Lees hier het artikel over Pleinschool Helder

Deel dit artikel