23 mei 2024

Pleinschool Helder: ‘Moeten we onze leerlingen op straat zetten?’

EINDHOVEN | ACHTERGROND | Frans Bakermans, directeur van Pleinschool Helder in Eindhoven boos, erg boos. Na vier jaar is er vanuit Den Haag een streep gezet door een voorziening voor autistische leerlingen, waarvan voormalig minister van Onderwijs Van der Hoeven ooit zei dat het ‘een voorbeeld voor heel Nederland’ was.

Het nieuws dat de constructie als onrechtmatig werd bestempeld kwam ‘volstrekt onverwacht, het was een onaangename verrassing’ , zegt Bakermans. En het ging juist zo goed met de oplossing die een aantal scholen uitgewerkt hadden. “Er waren leerlingen die al maanden lang thuis zaten en waarvan de ouders wanhopig waren. Dankzij deze oplossing zitten deze kinderen nu weer op school”, zegt Frans Bakermans, directeur van Pleinschool Helder.

Maar zo’n voorziening is duur omdat er deskundige begeleiding ingezet moet worden, de groepen klein zijn, er ook eerstegraads docenten werken en het programma in de tweede fase havo/vwo breed is met veel vakken/profielen.  Door de leerlingen in te schrijven bij de vso-school De Korenaer (van de Aloysiusstichting) maar ze les te geven op Pleinschool Helder (een gezamenlijk initiatief van vier OMO-scholen) kon dat toch allemaal gerealiseerd worden.

Handen in het haar
Tot tevredenheid van iedereen, niet in de laatste plaats voor de betrokken ouders die niet meer met de handen in het haar zaten. De leerresultaten waren ook goed, aldus Bakermans. In het Eindhovense concept  is Pleinschool Helder een voorziening tussen speciaal en regulier onderwijs.

“We bekijken elk jaar of een leerling weer terug naar de gewone middelbare school kan gaan, het verblijf is dus tijdelijk. Er stromen ook tussentijds leerlingen in waarvan wij dachten dat die het op de reguliere school wel zouden redden. Het is niet de bedoeling dat leerlingen hier hun hele havo of vwo doen.”

Garantstelling
Toen het bericht binnen kwam dat de constructie verboden was, was de eerste reactie van Bakermans: “We moeten de school sluiten”. Per leerling ontstond er een tekort van ongeveer 4000 euro, per jaar. Na koortsachtig overleg met andere besturen in de regio en met de gemeente

Eindhoven kon er een tijdelijke oplossing worden gevonden. De diverse samenwerkingsverbanden en de gemeente springen de komende twee jaar bij om de financiering rond te krijgen. Bovendien zijn er financiële garantstellingen van enkele ‘mecenassen’, zegt Bakermans.

Nutsvoorziening
Hij is daar blij mee, maar hij heeft er tegelijkertijd gemengde gevoelens bij. “Onderwijs is in mijn ogen een nutsvoorziening. We zijn in dit land al zover gezonken dat we normale onderwijsvoorzieningen met geld van particulieren, die ons een warm hart toedragen, overeind moeten houden.” De leerlingen staan nu niet meer ingeschreven bij De Korenaer, maar bij de OMO-scholen.

Bakermans verwijt OCW dat het niet in staat is om nieuwe arrangementen mogelijk te maken binnen passend onderwijs. “Het onderwijs probeert nu allerlei rare constructies te bedenken omdat de regelgeving geen passende vorm toelaat en onmiddellijk wordt gezegd: Dat mag niet. Ze luisteren niet werkelijk naar de praktijk. Ze gaan uit van systemen en niet van goede dingen die er zijn. We hebben hier in Eindhoven een unieke voorziening gecreëerd, dat moet je niet zomaar weggooien. Ik zou tegen de minister willen zeggen, kom nou eens kijken. Wij plegen geen fraude, de vergelijking met het hbo gaat niet op. Ja, ik ben echt heel erg boos.”

► Lees hier het artikel over de Frater van Gemertschool
 

Deel dit artikel