20 mei 2024

Vwo’ers kunnen bij Fontys in drie jaar diploma pedagogiek halen

TILBURG | NIEUWS | Ambitieuze studenten met een vwo-diploma kunnen vanaf het studiejaar 2011-2012 een verkort leertraject volgen aan Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg. Hierdoor is het mogelijk om na drie jaar al een hbo-diploma Pedagogiek te halen.

Een pilot met dit verkorte voltijdtraject bleek zo’nsucces dat Fontys heeft besloten om dit programma ook het komende studiejaar aan te bieden.De studenten die in aanmerking komen voor dit studietraject doorlopen binnen drie jaar een verzwaard programma. Binnen dit programma ligt het tempo en het verdiepingsniveau hoger dan bij de gangbare studie Pedagogiek. De gedachte hierachter is dat een aantal gemotiveerde studenten met vwo-achtergrond sneller grotere hoeveelheden leerstof tot zich kan nemen en dus ook de studie sneller kan afronden.

Toelating
Tijdens de opleiding wordt gebruikt gemaakt van de Virtual Action Learning-methode. Dit houdt in dat er gewerkt wordt binnen een virtuele leeromgeving. Naast onderwijs- en vaardigheidstrainingen op de opleiding, werken studenten een dag in de week thuis in een digitale leeromgeving.

Om toegelaten te worden tot dit driejarige traject is een vwo-diploma vereist. Daarnaast moet de student de opleiding tijdens een intakegesprek voldoende kunnen overtuigen van zijn of haar ambitie en motivatie. Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn, zal het traject niet van start gaan. Hierover zal voor 1 augustus 2011 uitsluitsel gegeven worden.

AANVULLING | VWO leerlingen kunnen bij Fontys ook de opleiding MER (met ingang van september 2012 gewijzigd in de opleiding Bedrijfskunde MER) in 3 jaar volgen.

[Bron: Persbericht]

► Meer informatie op de site van de Hogeschool Pedagogiek en

Deel dit artikel