29 februari 2024

Brabantse hogescholen trekken minder vwo’ers

Studenten van de game-opleiding van de NHVT. Foto NHTV

NIEUWS | Het CBS meldt dat landelijk het aantal vwo-leerlingen dat kiest voor een hbo-opleiding gestaag daalt. De hogescholen in Brabant laten eenzelfde beeld zien. Zelfs de NHTV in Breda, die drie opleidingen op academisch niveau aanbiedt, kan zich niet onttrekken aan die trend.

Volgens het CBS begon in september 2016 8,6 procent van de in juni geslaagde vwo’ers aan een hbo-opleiding. Het jaar daarvoor was dat nog 9,8 procent. Het percentage doorstromers van vwo naar hbo vertoont al jaren een dalende trend. In 2004 ging nog 15,3 procent van de leerlingen met een vwo-diploma direct door naar het hbo.

De hogescholen proberen in hun wervingscampagnes leerlingen met een vwo-diploma te verleiden tot het volgen van een hbo-opleiding in plaats van een universitaire studie. Belangrijkste argument is dat een opleiding aan een hogeschool meer praktijkgericht is en daarom aantrekkelijk voor vwo’ers die er niet zoveel zin hebben om (vrijwel) de hele opleiding met hun neus in de studieboeken te zitten.

De NHTV in Breda, instelling voor internationaal hoger onderwijs, heeft van het binnenhalen van vwo’er een speerpunt gemaakt in het strategisch beleid. Er wordt speciaal geworven onder vwo’ers. De hogeschool biedt als enige in Nederland twee bachelorstudies en een masterstudie aan op academisch niveau.

Prestatieafsapraken

Bovendien kunnen vwo’ers vrijwel alle hbo-bachelors van de NHTV in een driejarig traject volgen, in plaats van de gebruikelijke vier jaar. Met het ministerie van Onderwijs zijn prestatieafspraken gemaakt waarin een percentage van het aandeel vwo’ers is vastgelegd. Maar die afspraken worden niet gehaald.

In het jaarverslag van 2015 schrijft de NHTV de teleurstellende cijfers van het aandeel vwo’ers onder meer toe aan het later starten van de driejarige trajecten dan de bedoeling was. Ook verwijt de hogeschool het ministerie van Onderwijs dat er nauwelijks landelijk campagne is gevoerd om vwo’ers te wijzen op de verkorte trajecten in het hbo. Maar ook een jaar later is er geen groei van het aandeel vwo’ers.

Hieronder een overzicht van de instroomcijfers bij de Brabantse hogescholen, en het aandeel vwo’ers. Het gaat om een ander soort meting dan van het CBS, maar bevestigt wel de dalende trend die landelijk is vastgesteld. Of de trend in het studiejaar 2017 – 2018 heeft doorgezet is niet bekend. In januari zijn de definitieve aanmeldcijfers bekend.

Nog een tegenvaller voor de NHTV is dat de instelling geen extra geld krijgt van het ministerie van Onderwijs voor de drie wetenschappelijke trajecten. De zogeheten bekostiging van deze trajecten is gebaseerd op een onderwijsdeel en een onderzoeksdeel. Voor het onderzoeksdeel krijgt de NHTV, anders dan de universiteiten, geen bekostiging. De Bredase hogeschool heeft het besluit van OCW aangevochten bij de rechter. Vorige week deed de rechter uitspraak, en die viel in het nadeel uit van de NHTV.

> Persbericht CBS

> Praktijkgericht hbo als alternatief voor vwo’er  [2014]

 

Deel dit artikel