16 april 2024

‘Minister neemt ideeën van Koning Willem I College over’

DEN BOSCH | NIEUWS | In het Actieplan voor het mbo, dat minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) in april heeft gelanceerd, zijn veel ideeën van het Koning Willem I College (KW1C) in Den Bosch terug te vinden.

Dat stelde algemeen directeur Coen Free vrijdag 26 augustus, in zijn traditionele openingsrede aan het begin van het nieuwe schooljaar. Volgens Free is het Actieplan een fundamentele breuk met de roc’s zoals die tot nu toe bestaan. Een van de meest verregaande ingrepen is dat er een onderscheid komt  tussen vakonderwijs en beroepsonderwijs. Iets wat Free in 2010 bepleit heeft in een manifest.

In de nieuwe wetgeving voor het mbo verdwijnt ook het begrip Competentie Gericht Onderwijs. Volgens Free komt nu terecht weer de nadruk te liggen op kennis en vaardigheden. De directeur concludeerde dat met de hele reeks veranderingen die in het Actieplan zijn aangekondigd, de minister grotendeels de aanbevelingen uit zijn manifest heeft overgenomen. Hij is het dan ook niet eens met de MBO-raad die in zijn ogen zeer afwijzend heeft gereageerd op het Actieplan. Niet zo handig ook omdat er in de Tweede Kamer veel draagvlak is voor het Actieplan.

Desalniettemin heeft ook Coen Free kritiek, bijvoorbeeld op de te grote invloed van het marktdenken op het (beroeps)onderwijs. Dat terrein is exclusief voor de overheid. De directeur meent dat ten onrechte wordt gedacht dat de praktijk de beste leerschool is. Kritisch is Free over het feit dat er in het mbo nog steeds over opleidingsniveaus wordt gesproken. Het Koning Willem I gaat daarin zijn eigen  weg.

Academie voor Techniek
Free kondigde ook aan dat de Bossche mbo-school als een van de eerste instellingen in Nederland start met een Associate Degree Techniek, een verkorte hbo-opleiding. Dat doet het KW1C samen met Hogeschool Windesheim in Zwolle. En er wordt – in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven – gewerkt aan de oprichting van een Academie voor Techniek.

Het KW1C lanceert ook twee nieuwe vakken. Dat is Mediawijsheid om de leerlingen thuis te brengen in de gevaren die technologie ook in zich heeft. En het vak Denkvaardigheid om competenties te ontwikkelen, onder andere gebaseerd op theorieën van Edward de Bono en  prof. Jelle Jolles. Free wees er verder op dat recent wetenschappelijk hersenonderzoek een heel ander licht werpt op onderwijs en leerprocessen. Dat vereist een andere pedagogisch-didactische aanpak met meer traditionele trekken en een sterke rol voor de docent.  

Deel dit artikel