20 juli 2024

Bezuiniging hangt als donkere wolk boven conferentie passend onderwijs

BERKEL – ENSCHOT | NIEUWS | De conferentie ‘Onderwijs dat past’* in Berkel-Enschot was vooral bedoeld om te bespreken hoe je als school passend onderwijs handen en voeten kunt geven. Maar dat kon niet voorkomen dat tijdens het ochtendprogramma de ingrijpende bezuinigingen als een donkere wolk  boven de ongeveer 250 aanwezigen hing.

En minister Van Bijsterveldt, als speciale gast uitgenodigd om te reageren op korte inleidingen van diverse betrokkenen, deed geen moeite om het bezuinigingspook weg te jagen. Desgevraagd antwoordde ze wel op een vraag van een docent of bezuinigingen de aanleiding zijn voor de invoering van passend onderwijs. Dat is niet zo, aldus de minister, want de fundamenten voor passend onderwijs zijn al in de vorige kabinetsperiode door toenmalig staatssecretaris Dijksma gelegd.

Onder de aanwezigen (bestuurders, docenten, ouders, beleidsmakers, begeleiders, enkele leerlingen) bestaat nog veel onduidelijkheid over de regels die gaan gelden en wat de effecten van de aangekondigde bezuinigingen zijn. Er werd gewag gemaakt van klassen in het speciaal onderwijs die nu al groter worden gemaakt en personeel dat te horen krijgt dat het naar een andere baan moet uitzien. De bezuinigingen gaan echter pas in 2013 in. Kennelijk anticiperen scholen hier al op.

Mogelijkheden

De deelnemers aan de conferentie gaven te kennen op zich wel te geloven in de mogelijkheden van passend onderwijs, maar ze hebben de zorg dat de besparingen op de overheidsuitgaven een spaak in het wiel steken. Rob Franken, bestuursvoorzitter van ROC West-Brabant, benadrukte de positieve kanten. Passend onderwijs biedt veel kansen.

Ethisch omdat elk kind zijn talenten kan ontplooien, sociaaleconomisch omdat de samenleving, gezien de behoefte aan vaklui, zich geen uitval kan permitteren. En de plek waar het allemaal gerealiseerd moet worden zijn de regionale samenwerkingsverbanden. Maar dat verplicht alle partners wel dat ze ‘over hun eigen schaduw heenstappen’, aldus Franken.

Volgens minister Van Bijsterveldt is er al genoeg duidelijk over passend onderwijs om al aan de slag te gaan, scholen moeten zich er niet door laten weerhouden dat het wetgevingstraject pas voor de zomer is afgerond. Scholen kunnen zich laten leiden door het referentiekader. Ze hield de zaal voor dat ze niet alles wil vastleggen en het onderwijsveld de  ruimte en verantwoordelijkheid wil geven om passend onderwijs naar de behoefte van de eigen regio vorm te geven.

En ze maakte er geen geheim van dat ze in dat opzicht de hete adem van de Tweede Kamer in de nek voelt, die juist zoveel mogelijk grip wil houden.
Op de vraag hoe ze de positie van de ouders gaat verankeren in passend onderwijs zei de minister dat ze daar nog eens goed over gaat nadenken.

Opstand in Brabant

Later op de ochtend zei lector dr. Leo Lenssen, een gepokt en gemazeld onderwijsbestuurder, zich erover te verbazen dat de deelnemers aan de conferentie de minister zo gemakkelijk hadden laten wegkomen met haar antwoorden. “Jullie zijn veel te aardig, de minister had met het zweet op de rug de zaal moeten verlaten”, hield hij de zaal voor.

Hij peperde de deelnemers in dat ze niet moesten wachten op ‘rigide regels’ van de overheid, maar dat ze zelf aan de slag moeten gaan. “Jullie moeten je  doodschamen dat jullie op regels van de minister wachten voor jullie de ouders erbij betrekken. Dat bepalen jullie toch zelf!”

Lenssen vindt dat de opstand tegen ‘Den Haag’ in Brabant moet beginnen, maar het onderwijsveld gedraagt zich alsof deze provincie nog generaliteitsland is. Volgens de lector kan Brabant met ‘een eigen onderwijsbestel’ een lichtend voorbeeld zijn, waarin de leerling echt centraal staat met toponderwijs door topdocenten.

“Wees burgerlijk ongehoorzaam! De legitimatie zit in het kind. Hier in Brabant begint de victorie”, zweepte hij de zaal op. En sloop de heilige huisjes die een zinvolle samenwerking in de weg staan. was verder zijn boodschap.

*) De conferentie is een gezamenlijk initiatief van Ons Middelbaar Onderwijs, Orion Scholen en ROC West-Brabant.

► Lees hier over de kwestie van de scholen voor leerlingen met autisme

Deel dit artikel