1 maart 2024

Rector Van der Deijl: Onfatsoen politiek hindert school bij opvoeden leerlingen

GELDROP | “Een kernopdracht van het onderwijs is het opvoeden van leerlingen. Maar met het debat in de Tweede Kamer tussen premier Rutte en Wilders met die uitlating van ‘doe normaal’ geeft de politiek wel een heel slecht voorbeeld aan onze leerlingen”, zegt rector Leenderd van der Deijl van het Strabrecht College in Geldrop.

De stevige aanvaring tussen de premier en de fractieleider van de PVV in september was voor Van der Deijl aanleiding om in de pen te klimmen en een brief te sturen naar NRC Handelsblad. Daarin gaf de rector aan dat door gedrag als dat van Wilders en de premier hij als schoolleider met zijn mond vol tanden staat naar de leerlingen. Als politici zo met elkaar omgaan, hoe is het aan leerlingen dan uit te leggen wat fatsoen is in omgang met elkaar?

De rector in een toelichting op zijn oproep: “De dag na dat debat merkte ik op de school dat docenten en leerlingen voortdurend dat ‘doe normaal’ nabootsten. Toen dacht ik, dit is eigenlijk te gek. Natuurlijk, er wordt over gelachen want we weten allemaal dat het niet hoort. Maar het gaat hier toch om een exponent van de overheid. Diezelfde overheid die, overigens terecht, vindt dat het onderwijs kinderen ook moet opvoeden, die wil dat we aandacht geven aan burgerschap, aan normen en waarden.”

Verhuftering omgangsvormen
 

Gaan leerlingen zich door zo’n debat in de Kamer anders gedragen?
“Dat zal wel meevallen, want de meeste leerlingen weten dat zulk gedrag zoals door Wilders niet kan. Maar het blijft slecht voorbeeldgedrag.”
 
In verleden zijn vaker omstreden uitlatingen gedaan in de Kamer.
“Het is inderdaad geen incident. Er is een verruwing van taalgebruik, van verhuftering van omgangsvormen, ook in de Kamer. Die zou zich daar bewust van moeten zijn. Je mag en moet scherp zijn in het debat, maar met respect. Wat mij stoort is dat in debatten altijd een beroep wordt gedaan op de vrijheid van meningsuiting. Maar dat is geen alibi voor onfatsoenlijk gedrag.”.
 
Is het vandaag de dag lastiger om als school aan die opdracht van opvoeding te voldoen?  
“Naar mijn idee wel, dat heeft overigens niet zozeer te maken met verruwing in de politiek. Als school bouw je voort op wat kinderen van huisuit in hun opvoeding meekrijgen. Als het met een kind niet zo goed gaat, bijvoorbeeld vanwege gedrag of achterblijvende prestaties, dan kun je dat vaak recht trekken als je met de ouders één lijn komt.  Wij merken dat dat moeilijker is geworden. Waarbij ook meespeelt dat steeds meer kinderen uit gebroken gezinnen komen. Het is van wezenlijk belang dat we veel investeren in de relatie met ouders”
 
Denken ouders meer verschillend over wat je onder waarden en normen verstaat?
“Dat speelt ook mee, in het verleden was er misschien in de samenleving meer een soort grootste gemene deler.”
 
Zijn er reacties gekomen op die brief in NRC?
“Ik heb enkele reacties uit mijn omgeving ontvangen van mensen die het met mij eens waren. Maar van de politiek, noch van de VO-raad, heb ik iets gehoord.”

• Het Strabrecht College is een school voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium met bijna 2000 leerlingen. Het is een bijzondere samenwerkingsschool, gedragen door een rooms-katholieke, een protestants-christelijke en een niet-confessionele groepering.

Deel dit artikel