16 april 2024

Vrouwen aan de top, (te) langzaam maar zeker

BLOG | Ilona Dulfer gaat volgend jaar het college van bestuur van ROC West-Brabant versterken. Of de raad van toezicht als benoemende instantie bewust heeft gekozen voor een vrouw is niet bekend, maar het besluit is hoe dan ook toe te juichen.

Juist in het onderwijs, waar zoveel vrouwen werken, is de verdeling van topposities m/v nog niet in evenwicht. In het verleden heeft de overheid, althans in het mbo, de instroom van vrouwen in de top nog wel financieel gestimuleerd (met 300.000 gulden subsidie), maar dat is een gepasseerd station. Instellingen zullen daar zelf en uit overtuiging werk van moeten maken.

Een rondgang langs de bestuurlijke toppen van de universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen in Brabant leert dat er hier en daar nog wel zendingswerk is te verrichten. Bij Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, HAS Den Bosch, ROC Eindhoven, SintLucas/de eindhovense school, De Rooi Pannen en Helicon staan alleen mannen aan het roer.

Vrouwen in de top komen we tegen bij ROC Tilburg (Paula Sukel), Koning Willem I College (Dorine Wesseling volgde Yvonne Moerman op), ROC De Leijgraaf (Francis Joosten), Avans Hogeschool (Marja Kamsma), Fontys Hogescholen (Wilma de Koning én Nienke Meijer) en bij ROC Ter Aa hanteert Antoinette Knoet-Michels de voorzittershamer. Het is te hopen dat als de fusie tussen ROC Eindhoven en Ter Aa doorgaat het college van bestuur niet helemaal vermannelijkt.

In het voortgezet onderwijs is nog een weg te gaan, uitgaande van de landelijke cijfers. Volgens www.stamos.nl was in 2010 ongeveer 23% van de directeuren/rectoren van het vrouwelijk geslacht. (In 2003 lag dat percentage op 16%). OMO heeft recent op een aantal directieposten vrouwen benoemd (Tilburg, Den Bosch).
In het primair onderwijs is een stevige inhaalslag ingezet. Daar bestond directie/management in 2010 voor bijna 44% uit vrouwen. (In 2003 was dat 30%).
Het is 140 jaar geleden dat Aletta Jacobs als eerste vrouwelijke student werd toegelaten tot de universiteit. Zo bezien is er langzaam maar gestaag vooruitgang geboekt; het tempo mag echter best wel hoger. Kom op raden van toezicht, maak er eens werk van!

Deel dit artikel