20 april 2024

Ivo Vis nieuwe rector Maaslandcollege in Oss

OSS | NIEUWS | Ons Middelbaar Onderwijs heeft Ivo Vis (44) benoemd tot rector van het Maaslandcollege in Oss. Op dit moment is hij conrector op het Lyceum Bisschop Bekkers in Eindhoven. Ivo Vis start in zijn nieuwe functie op 1 december 2015. Hij volgt dan Jacques van Meegen op die na ruim vier jaar afscheid neemt van de school vanwege zijn pensionering.

Ivo Vis is sinds 2007 conrector op het Lyceum Bisschop Bekkers, met de portefeuilles onderwijs, kwaliteit en personeel. Vanaf 1998 was hij daar al werkzaam. In eerste instantie als docent levensbeschouwing en maatschappijleer en later als coördinator vwo bovenbouw en afdelingsleider/adjunct-sectordirecteur onderbouw havo/vwo.

De afgelopen jaren was Vis onder andere verantwoordelijk voor de herstructurering van de onderbouw, de implementatie van de kwaliteitscyclus, het personeelsbeleid inclusief werving en selectie nieuwe collega’s, aanpassing van de managementstructuur en meest recent de deelname aan het Brainport scholen samenwerkingsverband. Daarnaast gaf hij leiding aan onder andere de teamleiders in de school.

Vanaf 2013 heeft hij zich gefocust op een fusietraject waarbij Lyceum Bisschop Bekkers samen met het Christiaan Huygens, Broodberglaan, toewerkte naar een nieuwe school voor mavo/havo/vwo in Eindhoven Noord (i.c. Frits Philips lyceum-mavo). Vis heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van het nieuwe schoolconcept met een focus op talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren en internationalisering. Ook is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Programma van Eisen en de verdere concretisering van het nieuwe schoolgebouw.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel