23 juni 2024

Fontys betrekt ouders bij studiekeuze om uitval tegen te gaan

EINDHOVEN | NIEUWS | Met een reeks informatiebijeenkomsten wil Fontys Hogescholen de ouders meer betrekken bij de studiekeuze van zoon of dochter.

Dat kan ertoe bijdragen dat minder scholieren een opleiding kiezen die niet goed bij hen past. Ongeveer dertig procent van de eerstejaars in het hbo houdt na verloop van tijd de studie voor gezien. Een verkeerde keuze is vaak de oorzaak. Dat kan echter ingrijpende consequenties hebben, zoals een (negatief) bindend studieadvies en een dusdanige uitloop van de totale studieduur dat e nieuwe langstudeerdersboete in beeld komt.

Veel scholieren gaan met hun ouders naar open dagen, maar die ouders hebben behoefte aan tips om hun kroost te helpen bij het maken van hun studiekeuze. Fontys voorziet daar nu in door het aanbieden van gastlezingen en gesprekken met studie- en beroepskeuzeadviseurs. Centraal hierin staat de rol van de ouder als ondersteuner. In iedere bijeenkomst wordt de studiekeuze vanuit een ander perspectief benaderd zoals het puberbrein (psychologisch), generatie Y (maatschappelijk) en/of praktische handvatten.

De eerste reeks bijeenkomsten is op donderdag 1 december in Eindhoven, 8 december in Tilburg en 15 december in Venlo. Frits Spangenberg van het onderzoeksbureau Motivaction zal dan spreken over ‘De grenzeloze generatie’. Ook heeft Fontys een speciale website gemaakt voor ouders die op zoek zijn naar tips over studiekeuze.

Puberbrein
Volgens Mirjam van Esch van het studentenloopbaancentrum van Fontys is uit onderzoeken naar studiekeuze duidelijk gebleken dat ouders daarin een heel belangrijke rol spelen. Maar dat belang wordt volgens haar niet altijd onderkend. ‘De huidige generatie ouders gaat er vanuit dat het kind alle keuzemogelijkheden kent en zelf in staat is te kiezen. Dat is niet zo. Het kind heeft wel makkelijker toegang tot informatie over studiekeuzemogelijkheden, maar is, door het ontwikkelende puberbrein, niet in staat om die keuze makkelijk zelf te maken.’
Volgens Fontys blijkt uit het aantal aanmeldingen dat er voor ouders veel belangstelling is voor de informatiebijeenkomsten.
[Bron: Persbericht]

► Meer informatie op de site van Fontys

Deel dit artikel