26 mei 2024

Streep door Rebound Plus, geen wettelijke status

TILBURG | NIEUWS | Het is niet toegestaan om de begeleidingstrajecten Rebound, Op de Rails en Herstart samen te voegen tot één geïntegreerde voorziening. Samenwerkingsverbanden die dit wel doen lopen financiële risico’s.

Dat meldt de nieuwsbrief van SWV VO Midden-Brabant. In Tilburg was het plan om de drie genoemde trajecten ineen te schuiven onder de naam Rebound Plus. Deze trajecten zijn bedoeld om leerlingen die om wat voor reden dan ook tijdelijk niet te handhaven zijn op hun school, in voorziening buiten de school te plaatsten. De leerlingen krijgen daar onderwijs en er wordt gewerkt aan de oorzaken van de problemen.

In Tilburg had Rebound Plus op 1 november jl. van start moeten gaan, maar de Inspectie stak daar een stokje voor. “De Inspectie voor het Onderwijs heeft laten weten de aanpak niet te ondersteunen en heeft een negatief advies uitgebracht. Zij is van mening dat deze geïntegreerde aanpak niet past binnen de huidige wet- en regelgeving en dus niet voor bekostiging in aanmerking komt”, aldus de nieuwsbrief.  

Financiële risico’s
In een brief naar alle scholen schrijven het bestuur van het SWV VO Midden-Brabant en van het REC Midden-Brabant ‘dat het continueren van de trajecten mogelijk ook forse financiële risico’s met zich mee brengt en dat ondanks de grote inhoudelijke voordelen voor de leerlingen het niet kan worden voortgezet.’
Dat betekent de projecten vooralsnog in hun oorspronkelijke staat worden uitgevoerd. Met de inspectie vindt overleg plaats hoe nu verder.

Deel dit artikel