24 juni 2024

Particuliere islamitische basisschool in Tilburg

TILBURG | NIEUWS | Tilburg is een tweede islamitische basisschool rijker. Op vrijdag 12 april heeft basisschool Ynaya zijn deuren geopend. Het gaat om een particulier initiatief en het is dus niet-bekostigd onderwijs.

De school moet voldoen aan de wettelijke eisen, zoals onder meer vastgelegd in de kerndoelen. De inspectie heeft een positief advies gegeven wat betreft de erkenning van Inaya als school in de zin van de Leerplichtwet. De school valt ook onder het toezicht van de inspectie. Nederland telt op dit moment 29 erkende particuliere basisscholen, de zogeheten B3-scholen.

Op de website van de school staat onder meer het volgende te lezen. “Onze school is ontstaan vanuit de wens om kinderen onderwijs te kunnen bieden dat een goede basis biedt tot de vorming van bewuste, zelfstandige volwassenen met een goed ontwikkeld en stabiel zelfbeeld en een degelijk en ruim kennisniveau, aangepast aan de eisen van deze tijd. Participatie in de Nederlandse samenleving, met behoud van de eigen identiteit is ons speerpunt.” Het onderwijsconcept is gebaseerd op een mix van Jenaplan en Montessori.

Directeur van de nieuwe school is Natahlie Yabouni-Hutten. In het Brabants Dagblad vertelt ze onder meer dat de school midden in de Nederlandse samenleving staat. Het leerlingenaantal is nu 11, maar dat moeten er de komende jaren tientallen meer worden. Ouders en medewerkers financieren de school uit eigen middelen. Volgens de directeur is er geen organisatie die financiële steun geeft aan de school.

In Tilburg bestaat al sinds de jaren tachtig een bekostigde islamitische basisschool, Aboe El-Chayr. Deze school telt bijna tweehonderd leerlingen. En al eerder was er een poging om een particuliere basisschool op te richten. Dat was streng katholieke school. Na enkele jaren bleek deze school niet levensvatbaar.

Deel dit artikel