14 juni 2024

Verplichte Citotoets wellicht jaar later

DEN HAAG | NIEUWS | De invoering van de verplichte Cito Eindtoets gaat mogelijk pas in april 2014 gebeuren, in plaats van 2013, zoals de bedoeling was.

Dat zou het gevolg kunnen zijn van een vertraging in de wetgevingsprocedure, meldt het Reformatorisch Dagblad. Aanvankelijk zou de Vaste Kamercommissie het wetsvoorstel over de verplichting van de Citotoets voor Pasen behandelen, maar dat is nu doorgeschoven naar mei. En daardoor zou de Eerste Kamer zich niet tijdig meer kunnen buigen over het voorstel.

De commissie heeft de behandeling uitgesteld vanwege een drukke agenda. Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft via haar woordvoerder aan het Reformatorisch Dagblad laten weten dat ze de Kamer zo snel mogelijk zal informeren over mogelijke vertragingen bij de invoering van de wet.

Met de verplichting aan scholen om voor alle leerlingen de Citotoets af te nemen, krijgen andere toetsaanbieders geen kans meer. Zoals van Drempelonderzoek, de Drempeltest en NIO. De verplichting is omstreden, onder meer de Onderwijsraad ziet er niet de noodzaak van in.

Deel dit artikel